Voedsel Verbindt

Samenwerkingsverband Voedsel Verbindt werkt aan een duurzaam, gezond en circulair voedselsysteem in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en omliggende agrarische gebieden.

Een goed functionerend, circulair en duurzaam regionaal voedselsysteem in de MRA en omgeving is belangrijk voor het klimaat, het landschap, de economie en de gezondheid van inwoners van de MRA.

Verbinding

In de MRA is veel kennis aanwezig over voedsel bij bedrijven, overheden, burgerinitiatieven, niet-gouvernementele organisaties, scholen en kennisinstellingen. Voedsel Verbindt koppelt al die kennis aan elkaar. Daardoor gaan ontwikkelingen sneller en worden kansrijke initiatieven en innovaties op gang gebracht.

Overzicht ontwikkelingen

Het samenwerkingsverband Voedsel Verbindt toont relevante ontwikkelingen, projecten en partijen in de MRA. Voedsel Verbindt biedt overzicht, agendeert, activeert, faciliteert en verbindt. Met als resultaat een leefbare en gezonde regio voor iedereen.

Invalshoeken

Voedsel Verbindt richt zich op 6 onderwerpen:

1. Onze circulaire voedseleconomie
2. Gezond eten is gezond leven
3. Slimmere voedselstromen, schoner transport
4. Voedsellandschappen: eten uit eigen regio
5. Talent binden en boeien voor de voedseleconomie
6. Leren van eigen data

Lees meer op: www.voedselverbindt.nl.

Uitgelicht