Voedselvisie

Samen voor duurzaam voedsel.

In de Voedselvisie 2020-2030 (pdf, 2 MB) beschrijft de provincie de kansen en uitdagingen om te komen tot een duurzaam voedselsysteem. Op het nieuwe platform ‘Boer & Business in Balans’ staan inspirerende projecten en activiteiten die laten zien wat er al gebeurt. 

“Met de voedselvisie wil Noord-Holland veel, maar vooral ook boeren perspectief bieden”, aldus gedeputeerde Ilse Zaal.

De provincie streeft naar een schone en veilige productie van gezond, betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Dat betekent: gezonde verdienmodellen voor ondernemers, maar ook doen wat goed is voor ons als mens en dier, het klimaat, bodem, water en biodiversiteit. 

Schematische afbeelding voedselvisie

Om tot een duurzaam voedselsysteem te komen is het nodig dat alle partijen in de voedselketen een steentje bijdragen. Niet alleen de agrarische sector en de voedselverwerkers zijn aan zet, maar ook bijvoorbeeld de retail en detailhandel, consumenten en afvalverwerkers. Het hele voedselsysteem is complex en het kost tijd om dat te veranderen.

Bekijk het filmpje Voedselsysteem

Focus op 3 thema's Aanpak
1.    Regeneratieve landbouw 1. Gebiedsgericht werken
2.    Kringlooplandbouw 2. Netwerkend samenwerken 
3.    Korte keten 3. Met data-/kennisdeling en innovatie

 

Uitvoering 

De provincie Noord-Holland gaat in 2021 en 2022 € 3,7 miljoen inzetten voor het uitvoeren van de Voedselvisie. De provincie wil subsidie verstrekken aan 16 projecten en samenwerkingen ondersteunen die bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem. De provincie steekt in op de (innovatie)kracht van de ondernemers, no regret maatregelen, 'small wins', geven zelf het goede voorbeeld en vertellen wat goed gaat. Als regionale verbinder brengt de provincie kennis en ketenpartijen samen. De provincie wil onder andere bijdragen aan projecten en activiteiten die bijdragen aan een betere balans tussen voedselproductie en de zorg voor bodem, water en biodiversiteit. Daarnaast stimuleert de provincie een betere aansluiting van ‘groen’ onderwijs op de arbeidsmarkt en initiatieven die zorgen voor meer consumptie van regionale seizoensproducten. Om dat te bereiken wil de provincie onder andere bijdragen aan de uitvoeringsprogramma’s van bijvoorbeeld Voedsel Verbindt, de Greenport en Seed Valley

Video gedeputeerde Ilse Zaal over de Voedselvisie van de provincie Noord-Holland
Voormalig gedeputeerde Ilse Zaal over de Voedselvisie van de provincie Noord-Holland (YouTube)