Visserij

Noord-Holland is van oudsher een visserijprovincie met een belangrijke positie van de handel. Noord-Holland heeft 3 visafslagen. De visverwerking in Noord-Holland is met name geconcentreerd in IJmuiden, Enkhuizen en Volendam.

De visserijsector in Noord-Holland vormt een belangrijk aandeel in de Nederlandse visserijsector. De totale vissector (aanvoer, handel en verwerking) is samen goed voor ongeveer 0,2% van het nationaal inkomen (BNP). Nederland behoort tot de 5 grootste visproducenten in Europa.

Waddenzee en IJsselmeer

De provincie heeft grote aandacht voor verduurzaming van de visserij, werkgelegenheid en het stimuleren van innovaties, zoals zeewierteelt, zilte teelten, mossel- en kokkelkweek, voor de Wadden (via het Waddenfonds) en het IJsselmeer. 

Europees visserijbeleid

De Europese visserijsector moet de komende jaren verduurzamen. Ook is er onzekerheid voor de sector omdat de Brexit effect kan hebben. Bovendien wordt het steeds drukker op de Noordzee. De visserij en overheden investeren in de verduurzaming van de vloot, visserijtechnieken en het beheer. Het Europees visserijbeleid richt zich vooral op verduurzaming en innovatie van de visserij en het beheer van de visstanden.