Visserij

Noord-Holland is van oudsher een visserijprovincie met een belangrijke positie van de handel. Noord-Holland heeft 3 visafslagen. De visverwerking in Noord-Holland is met name geconcentreerd in IJmuiden, Enkhuizen en Volendam.

De visserijsector in Noord-Holland vormt een belangrijk aandeel in de Nederlandse visserijsector. De totale vissector (aanvoer, handel en verwerking) is samen goed voor ongeveer 0,2% van het nationaal inkomen (BNP). Nederland behoort tot de 5 grootste visproducenten in Europa.

Wadden en IJsselmeer

De provincie heeft extra aandacht voor verduurzaming van de visserij, werkgelegenheid en het stimuleren van innovaties, zoals zeewier, zilte teelt, mossel en kokkelkweek, voor de Wadden (via het Waddenfonds) en het IJsselmeer.

Blueport Noord-West Nederland

De visserijsector in Noord-Holland werkt samen in de Blueport Noord-West Nederland. Deze blueport wil de sterke visserijsector behouden en helpt vissers om nieuwe technieken te ontwikkelen, financiering te vinden en partners te vinden om mee samen te werken.

Europees visserijbeleid

De Europese visserijsector moet de komende jaren verduurzamen. De visserij en overheden investeren in de verduurzaming van de vloot, visserijtechnieken en het beheer. Het nieuwe Europees visserijbeleid 2014-2020 richt zich vooral op verduurzaming en innovatie van de visserij en het beheer van de visstanden.

Uitgelicht