Europees landbouwbeleid

Europa bepaalt de kaders voor het beleid voor duurzame landbouw en visserij. Leidend daarin is de Europa 2020-agenda, die is gericht op een slimme, duurzame economische groei en werkgelegenheid.

Voor de landbouw en visserij zijn in Noord-Holland met name het natuur- en waterbeleid bepalend voor economische ontwikkelingsruimte en de invulling van de verduurzaming.

Voor de landbouw en visserij zijn Europese en mondiale marktontwikkelingen in vraag en aanbod van landbouwproducten en grondstoffen belangrijk. Daarbij spelen ontwikkelingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) van de Europese Unie een belangrijke rol.

Zie ook:

Uitgelicht