34 kandidaten burgemeester Heemstede

Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Heemstede hebben 34 personen gesolliciteerd, 17 vrouwen en 17 mannen.

Dit heeft Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Heemstede.

Van deze kandidaten hebben of hadden 27 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur en 7 personen hebben een functie daarbuiten.

Loket in Heemstede

Onderverdeeld naar politieke richting:

  • VVD: 11
  • D66: 6
  • CDA: 3
  • PvdA: 3
  • GroenLinks: 2
  • Lokale politieke partij: 3
  • Onbekend/geen: 6

De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in januari 2018 benoemd.