Praktijkconferentie zonne-energie Noord-Holland

In 2050 moet al onze energie duurzaam opgewekt worden. In de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie heeft 'zon' de toekomst! Zonne-energie is onmisbaar en zit in de lift. Het zijn al lang niet meer alleen de traditionele blauwe panelen op daken.

Daken van nieuwbouwhuizen met zonnepanelen

Nederland is koploper als het gaat om het ontwikkelen van innovatieve panelen en toepassingen. Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert de provincie Noord-Holland de Praktijkconferentie Zonne-energie in De Lichtfabriek in Haarlem. Overheden, woningcorporaties, kennisinstellingen, (zonne-)ondernemers en coöperaties zijn van harte welkom. 

Tijdens de conferentie wordt volop aandacht besteed aan goede voorbeelden en mooie ontwikkelingen uit de praktijk. De provincie biedt een podium aan koplopers zodat zij anderen kunnen meenemen in hun aanpak zodat we, het liefst morgen nog, nieuwe stappen kunnen zetten in de energietransitie.

Deelnemers kunnen kiezen uit de volgende deelsessies:

 • De opkomst van zonneparken
 • Woningcorporaties in het zonnetje 
 • Zon op bedrijventerreinen 
 • Grootscheepse aanpak: 1 miljoen panelen in Amsterdam 
 • Burgers aan zet: coöperatieve zonne-energie
 • Zon op water: drijvende zonnepanelen 
 • Meervoudig ruimtegebruik: ontwerpcases 
 • Integreren van zon in de gebouwde omgeving

Programma: 

Tijd Wat
12.00 – 13.00 uur   Inloop met lunch
13.00 – 13.40 uur Welkom en opening 
 • Aftrap door dagvoorzitter Stefan Wijers 
 • Interview met gedeputeerden Jack van der Hoek (duurzaamheid) en Joke Geldhof (Ruimtelijke Ordening en Wonen) 
 • Roebyem Anders (Sungevity en Stichting Schooldakrevolutie) 
13.45 – 14.45 uur Deelsessies: ronde 1
14.45 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.15 uur Deelsessies: ronde 2
16.15 – 16.45 uur Afsluiting: de toekomst van zon
16.45 – 17.30 uur Netwerkborrel

 

Locatie

De praktijkconferentie vindt plaats in De Lichtfabriek in Haarlem. Het adres is Minckelersweg 2 te Haarlem. Bekijk de routebeschrijving.

Aanmelden

U kunt zich via dit formulier inschrijven. De sluitingsdatum is 28 september.

Contactpersoon: Jessica Schonewille, projectmedewerker Praktijkconferentie zonne-energie Noord-Holland, schonewillej@noord-holland.nl.