200 banenplan provincie bereikt 293 jongeren

(05 april 2018)

Het 200 banenplan van de provincie Noord-Holland is een succes. Dit blijkt uit de eindrapportage 2017.

In 2014 startte de provincie Noord-Holland samen met jeugdzorginstanties en gemeenten aan het 200banenplan om jongeren (16 tot 23 jaar) met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Inmiddels zijn er successen geboekt met 293 jongeren. Daarom wordt het project verlengd tot 31 december 2018.

De Provincie Noord-Holland heeft in 2014, 2 miljoen euro beschikbaar gesteld met als doel om 200 jongeren te begeleiden naar een baan. Het zijn er 293 geworden. Van de 293 jongeren hebben 43 jongeren gekozen voor werk of een opleidingstraject in de sector techniek. 154 jongeren zijn gaan werken, 41 jongeren zijn (weer) begonnen aan een mbo-opleiding en 41 jongeren volgen een arbeidsmatige dagbesteding bijvoorbeeld bij een zorgboerderij, kringloopwinkel of gesubsidieerde werkervaringsplaats.

Gedeputeerde Tekin: “Van deze cijfers word ik heel blij. Middels deze aanpak hebben we 293 jongeren kunnen helpen aan ene baan of opleiding. Deze groep jongeren heeft een extra zetje nodig en met hulp van de provincie, gemeente en jeugdzorginstanties hebben zij de juiste handvaten gekregen om weer op de goede weg geholpen te worden. We gaan met deze aanpak door tot december van dit jaar en ik hoop hiermee nog meer jongeren verder te kunnen helpen!”

In het 200-banenplan ligt de nadruk op de sector techniek. 50 jongeren werden richting de techniek begeleid in samenwerking met Talent voor Techniek. Vanwege het grote succes wordt 200banenplan verlengd en is de verwachting dat nog eens 70 jongeren geholpen worden aan een passende opleiding en/of werk. Een tussentijdse evaluatie laat zien dat er in februari 2018 al 57 jongeren een traject hebben afgerond.

Arbeidsmarkt & Onderwijs

Regionale economische ontwikkeling is één van de kerntaken van de provincie. De arbeidsmarkt verandert continue, net als het onderwijs. De provincie Noord-Holland speelt in op deze veranderingen en neemt een actieve rol op zich in het stimuleren van dit soort samenwerking en netwerkvorming tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheden.