Onderzoek met discovisjes

(20 april 2018)

Dit voorjaar vindt een grootschalig onderzoek plaats naar de intrek van driedoornige stekelbaars en glasaal (jonge paling) in het Noordzeekanaalgebied. Hierbij worden duizenden visjes gevangen bij IJmuiden en na het aanbrengen van een kleurmerk in groepen weer uitgezet.

Opdrachtgevers van het onderzoek zijn Rijkswaterstaat WNN, provincie Noord-Holland, de Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het onderzoek moet leiden tot aanbevelingen voor verdere verbetering van de vismigratie in het Noordzeekanaalgebied.

8000 vissen uitgezet

Afgelopen maandag 16 april 2018 zijn bij IJmuiden in meerdere groepen ruim 8000 vissen uitgezet. Het uitzetten gebeurt aan beide kanten van de zeesluizen. Zo is het mogelijk de vertraging te meten die de dieren ondervinden door de zeesluizen tijdens de intrek. De verspreiding van de dieren over het kanaal geeft ook aan waar de belangrijkste intreklocaties zich bevinden.

De zogenoemde ‘discovisjes’ worden met speciale vangconstructies bij IJmuiden en bij diverse vispassages langs het Noordzeekanaal teruggevangen. Vrijwilligers voeren 2 keer per week op 9 locaties langs het Noordzeekanaal een onderzoek uit. Met behulp van gemerkte vissen wordt ook de werking van een aantal vispassages onderzocht. Bekijk een impressie van het onderzoek.

Kijkje achter de schermen

Hoogheemraadschap Rijnland geeft je op de Wereld Vismigratiedag graag een kijkje achter de schermen. Kom op zaterdag 21 april tussen 12:00 en 16:00 uur kijken bij het boezemgemaal Halfweg. Er zijn onder meer gemerkte glasalen te zien die gebruikt worden voor het onderzoek. Ook wordt de fuik achter de vispassage geleegd en is er een demonstratie kruisnetbemonsteringen.

Samenwerkingspartners

Bij dit onderzoek is een groot aantal partijen betrokken. Naast de opdrachtgevers dragen ook gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Sportvisserij MidWest Nederland bij. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Marine Research, Visserijservice Nederland, Visserijbedrijf P. Ruiter, Ravon en FishFlow Innovations.