Oplossingen bodemdaling veengebieden

(18 april 2018)

De leden van de Statencommissie Natuur, Landbouw, Water en Milieu (NLWM) zijn samen met gedeputeerden Adnan Tekin en Cees Loggen vorige week op werkbezoek geweest in zowel Nederland als Duitsland.

Statenleden van Noord-Holland bezoeken een rietbedrijf begin april 2018

Tijdens het werkbezoek lieten zij zich informeren over de nieuwste technieken en inzichten om bodemdaling in veengebieden zoals Laag Holland tegen te gaan.

Bodemdaling in veenweidegebieden is een onderwerp dat regelmatig terugkomt in de Statencommissie NLWM. De bodem in het veenweidegebied van grote delen van West- en Noord-Nederland daalt in rap tempo als gevolg van de ontwatering van het veen ten behoeve van de landbouw. Dit heeft grote gevolgen voor het landschap en de waterhuishouding, die daardoor steeds meer versnippert. Het veenweidelandschap verdwijnt langzaam maar zeker door de afbraak van de veenlaag. Hierdoor komt ook CO2 vrij, dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Dit wil de provincie voorkomen.

Mogelijke oplossingen zijn het op peil houden van de grondwaterstand en andere manieren van gebruik van veengronden. Het werkbezoek van de commissie NLWM was er op gericht om een beter inzicht te krijgen in dit soort oplossingen en de nieuwste technieken. Daarom brachten de leden van de commissie een bezoek aan het Veenweide Innovatiecentrum in Zegveld en aan het Duitse Greifswald Mire Centre, onderdeel van de Greifswald Universiteit en wereldwijd een van de bekendste instituten op het gebied van veen onderzoek. Zij hebben een aantal grotere proefvelden van veengronden waar ze bijvoorbeeld lisdodde en riet laten groeien of veenmos kweken. Deze gewassen groeien onder natte omstandigheden, waardoor het veen niet meer afbreekt en welllicht weer veenvorming kan gaan optreden. Dat er ook een markt voor lisdodde en andere biobased materialen is hebben de Statenleden kunnen zien in Munster in het Demonstratiecentrum voor ecologisch en energiebesparend bouwen. Hier werd gedemonstreerd hoe deze plantaardige materialen worden verwerkt tot isolatiemateriaal.

Zie ook: www.innovatieprogrammaveen.nl.