Sloop landhoofd Leeghwaterbrug tijdelijk stilgelegd

(24 april 2018)

De sloopwerkzaamheden van het landhoofd aan de oostzijde van de Leeghwaterbrug zijn in volle gang. In de grond zijn tijdens het werk kleine asbesthoudende leidingen aangetroffen die niet op tekening stonden.

Gezien de leeftijd van de brug is het niet ongewoon dat er asbest aangetroffen wordt. De aannemer heeft na de vondst van de leidingen volgens landelijke richtlijnen gehandeld.

Het asbest vormt geen gevaar voor de volksgezondheid: de kleine pijpen liggen in het landhoofd, op een afgesloten werkterrein. De sloop van het landhoofd is tijdelijk stilgelegd. De aannemer heeft rond het asbest het landhoofd gesloopt en er is een asbestdeskundige op het werk geweest. Op korte termijn volgt een rapport van de deskundige. Daarna zal het asbest volgens de geldende voorschriften worden verwijderd.

De sanering heeft naar verwachting geen invloed op de planning van de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug.

Landhoofd van de Leeghwaterbrug in de N242 in Noord-Holland.