Noord-Holland wordt actieve regenboogprovincie

(24 augustus 2018)

De provincie Noord-Holland draagt bij werving van nieuw personeel expliciet uit dat zij een inclusieve werkgever is. Iedereen, ongeacht achtergrond, is welkom om het eigen talent in te zetten.

Hiermee wil de provincie benadrukken dat de provinciale organisatie een afspiegeling is van de regionale beroepsbevolking. Dit schrijven Gedeputeerde Staten (GS) in een brief aan Provinciale Staten (PS). GS doen dit naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van de fractie van GroenLinks in PS voor Noord-Holland Regenboogprovincie.

GS gaan ook in het najaar een werkatelier organiseren voor bestuurders en ambtenaren van Noord-Hollandse gemeenten. Tijdens het werkatelier zullen goede en inspirerende voorbeelden over de uitvoering van het diversiteitsbeleid binnen gemeenten worden uitgewisseld. Ook is het de bedoeling om actieve gemeenten te koppelen aan nog niet actieve gemeenten. Het werkatelier wordt gehouden rond de coming-outdag op 11 oktober 2018.

Noord-Holland wordt actieve regenboogprovincie