Grote natuurstappen in de Harger- en Pettemerpolder

(04 december 2018)

Met het tekenen van de kavelruilovereenkomst door 7 agrarische grondeigenaren en Natuurmonumenten komt er 50 hectare (zo’n 100 voetbalvelden) natuur bij in de Harger- en Pettemerpolder.

De polder waarop ingericht natuurland staat met rechts op de achtergrond de duinen van Schoorl.

Hiermee bereikt de provincie Noord-Holland een belangrijk doel voor de ontwikkeling van meer nieuwe natuur dat bijdraagt aan het Natuurnetwerk Nederland in de provincie. De grondeigenaren in de polder kwamen met de hulp van ingenieursbureau Sweco en Stivas (Stichting ter verbetering van de agrarische structuur) tot een nieuwe indeling van kavels. Ook zijn afspraken gemaakt op het gebied van meerjarig gebruik van gronden van Natuurmonumenten. Zo kunnen pachters meerjarige overeenkomsten afsluiten in plaats van jaarlijkse.
 
3 veehouders van buiten de polder ruilen hun grondeigendom binnen de polder dichter naar hun huis. Zij verbeteren op deze manier hun agrarische structuur, rijden minder kilometers over de openbare weg en creëren ruimte voor natuurontwikkeling in de polder. 3 agrariërs binnen de polder vergroten de huiskavel waarop ook hun bedrijf staat en combineren dit met natuurontwikkeling.
 
Voor een veehouder binnen de polder gaf dit aanleiding om een wezenlijke wijziging in zijn bedrijfsvoering door te voeren. Hij gaat stoppen met het houden van melkkoeien. Daardoor ontstaat ruimte voor natuurontwikkeling, omdat hij grasland verkoopt aan Natuurmonumenten. Op termijn wordt dit stuk grond ingericht naar kruiden- en faunarijk grasland. De veehouder gaat zich nu richten op het houden van schapen, die vervolgens op dit speciale grasland kunnen grazen.
 
De aanwezigheid van diverse gronden in eigendom van de provincie Noord-Holland dienden als positief smeermiddel in dit proces. In totaal wordt met dit project ruim 90 hectare nieuwe natuur ontwikkeld. De overige hectaren grond verpacht de provincie het komende jaar nog aan boeren. In 2020 wordt deze grond ook verkocht voor het ontwikkelen van natuur.

De kavelruil wordt financieel ondersteund vanuit POP 3; het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.