Chroom-6 aangetroffen in Sint Maartensvlotbrug

14 februari 2018

Uit preventief onderzoek is gebleken dat er in een stalen onderdeel van de Sint Maartensvlotbrug een verhoogd gehalte Chroom-6 is aangetroffen in de roestwerende verf. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, wel gaat de provincie onderzoek doen naar de aanwezigheid van Chroom-6 in verflagen van andere provinciale bruggen.

Onderhoudswerkzaamheden

De provincie Noord-Holland laat bij werkzaamheden, waar een risico is op het aantreffen van gevaarlijke stoffen, altijd preventief onderzoek uitvoeren. De gebiedsaannemer heeft dit onderzoek naar de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen uitgevoerd in het kader van geplande onderhoudswerkzaamheden aan 4 bruggen van de provincie Noord-Holland. Bij een brug, de Sint Maartensvlotbrug in de gelijknamige plaats, is nu een verhoogd gehalte Chroom-6 aangetroffen in 1 monster (uit het totaal van 18 monsters).

Chroom-6

Chroom-6 is in het verleden toegepast in verflagen van stalen onderdelen. Als deklaag biedt het een goede bescherming tegen roest. In vaste vorm (bijvoorbeeld als opgedroogde verf) is er geen enkel risico voor de volksgezondheid. Er is dan ook geen wettelijke saneringsplicht. Als het echter als stof vrijkomt, bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden, kan het schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Bij werkzaamheden aan verflagen, zoals slijpen, spuiten, schuren, verhitten of zagen, waarin Chroom-6 is vastgesteld, dienen er extra maatregelen getroffen te worden. Deze maatregelen zijn te vergelijken met maatregelen die moeten worden genomen na het aantreffen van asbest.

Maatregelen

Bij geplande werkzaamheden aan (verflagen van) provinciale bruggen wordt eerst preventief onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van Chroom-6. Indien een te hoge concentratie Chroom-6 wordt vastgesteld, wordt in overleg met de desbetreffende onderhoudsaannemer specifieke beheersmaatregelen bepaald volgens de door de RIVM voorgeschreven veiligheidsprocedures. Uitgangspunt van deze beheersmaatregelen is dat Chroom-6 niet kan verspreiden in de directe omgeving, waardoor er geen gezondheidsrisico is voor omwonenden. Er wordt nog onderzocht of er op locatie onder geconditioneerde omstandigheden kan worden gewerkt of dat de betreffende onderdelen gedemonteerd en afgevoerd moeten worden naar een bedrijf waar vervolgens de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. De omwonenden van de Sint Maartensvlotbrug worden geïnformeerd. Komende tijd zal er nader onderzoek plaatsvinden naar de aanwezigheid van Chroom-6 in verflagen van andere provinciale bruggen.

Chroom-6 aangetroffen in Sint Maartensvlotbrug

Meer informatie

Meer informatie over Chroom-6 is te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).