N23 Westfrisiaweg wordt N194 en N307

16 januari 2018

Als de werkzaamheden van project N23 Westfrisiaweg van de provincie Noord-Holland eind 2018 gereed zijn, zal nergens N23 Westfrisiaweg op de borden verschijnen. De wegnummers van de nieuwe verbinding tussen Heerhugowaard en Enkhuizen worden namelijk N194 en N307.

Het westelijke deel tussen Heerhugowaard en de A7 bij Avenhorn wordt de N194 en het oostelijke deel van de A7 bij Hoorn-Noord tot aan Enkhuizen wordt de N307. Dat is even wennen. Waarom is dat nodig? Feike Kuut, adviseur techniek van de provincie Noord-Holland, legt uit. 

Logische en duidelijke bewegwijzering

“Bij  de bewegwijzering en wegnummers is het belangrijk dat deze logisch en duidelijk zijn. Zo kunnen automobilisten sneller de weg van A naar B vinden. Provinciale wegen zijn te herkennen aan een N-nummer met 3 cijfers. De hoofdverbindingen krijgen een lager wegnummer dan de wegen die meer op de lokale ontsluiting van dorpen en wijken zijn gericht. In Noord-Holland gebruiken we voornamelijk de 2-serie voor hoofdverbindingen (bijv. N241, N242) en de 5-serie voor de wegen die op ontsluiting zijn gericht (N506, N507). De lage wegnummers komen ook terug op de bewegwijzering, dit in tegenstelling tot de hogere wegnummers”.

Feike

Nieuwe weg vraagt om nieuwe nummers

De nieuwe verbinding waaraan het project N23 Westfrisiaweg werkt, loopt over bestaande N-wegen en nieuw aangelegde weg. Feike: “De huidige wegnummers N507 (Heerhugowaard-De Goorn), N302 (A7-Enkhuizen) en delen van de N506 (Bovenkarspel-Enkhuizen) en N243 (De Goorn - A7) zijn straks niet meer logisch voor deze nieuwe hoofdverbinding. Daarom komen er nieuwe nummers. Omdat de nieuwe weg op te splitsen is in een westelijk deel en een oostelijk deel met 2 verschillende wegtypes en karakters, is er voor 2 wegnummers gekozen.”

N194 in het westelijk gedeelte

In het westelijk deel van de N23 Westfrisiaweg, vanaf de N242 bij Heerhugowaard tot aan de A7, gaat de nieuwe weg over de nieuwe aangelegde rondweg Heerhugowaard, de huidige N507 en een deel van de N243. Omdat het straks één weg wordt is er voor één wegnummer gekozen, de N194. Dit wijkt af van de met een 2 of 5 beginnende wegnummers van provinciale wegen in Noord-Holland omdat er geen wegnummers meer beschikbaar zijn in de 2-serie. De gehele N507 komt dan dus te vervallen en een gedeelte van de N243 wordt omgenummerd.

N307 in het oostelijk gedeelte

Het oostelijke deel, vanaf de A7 richting Enkhuizen, gaat gedeeltelijk over de N302 en voor een deel over de N506. De N302 gaat de grenzen van de provincie Noord-Holland trouwens ver te buiten. De weg loopt vanaf de A7 bij Hoorn-Noord via Enkhuizen, Lelystad, Harderwijk naar Kootwijk (Gelderland), en sluit daar aan op de A1. Omdat bij Lelystad een knip zit in de N302 is ervoor gekozen om het wegnummer N302 tot de knip bij Lelystad om te nummeren naar N307. Op deze locatie sluit de weg aan op de reeds gerealiseerde N307 in Flevoland en Overijssel. Hierdoor ontstaat er straks één wegnummer voor de gehele route vanaf de A7 bij Hoorn-Noord naar Kampen. De huidige N302 ten noorden van Hoogkarspel, Grootebroek en Bovenkarspel (vanaf de Markerwaardweg richting Enkhuizen) wordt omgenummerd naar een nummer in de 5-serie, namelijk N505. 

Waarom heten de wegen straks geen N23 Westfrisiaweg? 

De naam N23 komt nog uit de tijd dat er sprake was van een nieuwe rijksweg tussen Alkmaar en Zwolle. Deze weg kwam er niet. In plaats daarvan heeft vanaf 2005 de regio (gemeenten, hoogheemraadschap en bedrijfsleven) samen met de provincie de handen ineen geslagen. Daaruit is het huidige project N23 Westfrisiaweg voortgekomen, dat in naam nog herinnert aan de eerdere ideeën maar in de uitvoering een meer op de regio gerichte koers is gaan varen. Dat is te zien in de verschillen tussen het oostelijk en het westelijk deel. Het oostelijk deel is grotendeels een zogenaamd regionale stroomweg, met 2x2 rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en daar mag 100 km per uur gereden worden. Het westelijk deel is een gebiedsontsluitingsweg, met grotendeels één rijbaan met 2 rijstroken, kruisingen met rotondes en fietstunnels en een maximumsnelheid van 80 km per uur.

Na openstelling van de nieuwe verbinding kan deze weg geen N23 heten omdat het een provinciale weg is. Vandaar dus de nieuwe nummers N194 en N307.

Feike: “De naamswijzigingen worden in de loop van 2018 doorgevoerd. Overigens blijft het project wel N23 Westfrisiaweg heten. Het is dus één project, op weg naar 2 wegen met een eigen karakter en met nieuwe wegnummers!”

Bekijk de video met Feike Kuut

Feike Kuut