Subsidie opruiming drugsafval

31 januari 2018

De provincie Noord-Holland stelt een subsidie beschikbaar voor het opruimen en afhandelen van illegaal gedumpt afval, afkomstig van de productie van (synthetisch) drugs.

De subsidie bedraagt € 10.222,22. Dit geld is bedoeld om gedupeerden tegemoet te komen in de door hen gemaakte kosten. Deze subsidieregeling helpt ook de politie om meer informatie te krijgen over illegaal dumpen van drugsafval. Daarom is een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie, dat er bij de politie aangifte van de dumping is gedaan. 

In Noord-Holland vinden er jaarlijks gemiddeld 4 (2015: 8, 2016: 2) drugsdumpingen plaats. Op basis daarvan is landelijk de hoogte van het aan Noord-Holland toegekende bedrag vastgesteld. 

Drugsafval

Op 27 november 2014is het convenant “Uitwerking amendement cofinanciering opruiming drugsafval” tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de provincies gesloten. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd over de wijze en voorwaarden waarop provincies overgaan tot subsidieverstrekking en de wijze waarop de middelen verdeeld worden over de provincies. 

Het aanvragen van deze subsidie wordt landelijk verzorgd door de provincie Noord Brabant. Voor het digitaal aanvragen is E-erkenning of DigiD nodig. Bekijk meer informatie over het indienen van een subsidieaanvraag.