Busbaan HOV Schiphol-Oost wordt gedeeltelijk afgebouwd

(27 juli 2018)

Eén van de deelprojecten van HOV Schiphol-Oost wordt voorlopig niet gerealiseerd. De aanleg van de busbaan langs de Fokkerweg bij Schiphol-Oost wordt uitgesteld.

In verband met de planning van andere infrastructurele werken in de regio kan het project niet tijdig gerealiseerd worden. Alle overige deelprojecten worden de komende maanden afgerond. Eind 2018 kan R-net lijn 180 grotendeels over de geplande route gaan rijden.

aanleg HOV Schiphol-Oost

Deelprojecten

Het project HOV Schiphol-Oost bestaat uit meerdere deelprojecten, waaronder de busbaan vanaf de Walaardt Sacréstraat via het Stationsplein tot aan de Piet Guilonardweg, de fly-over en de busbaan langs de Fokkerweg.
Nu de aanleg van de busbaan langs de Fokkerweg is uitgesteld wordt de fly-over aangesloten op de bestaande rijbanen van Fokkerweg. De bus zal hier de komende jaren meerijden met het verkeer. Langs de Fokkerweg worden ter hoogte van de Southern Crossstraat en Zuideinde/P65 bushaltes aangelegd.

Vertraging & verontreiniging

Het project HOV Schiphol-Oost kampt al geruime tijd met tegenslagen. Eigenlijk had het project eind 2017 klaar moeten zijn. Vertraging bij het verkrijgen van een vergunning voor de aanleg van de busbaan op de Fokkerweg en onvoorziene verontreiniging in de bodem zijn de belangrijkste oorzaken van de vertraging. Het project is nu niet meer te realiseren binnen de gestelde tijdsloten.

Regionale afstemming

Het project HOV Schiphol-Oost ligt in een gebied waar de komende jaren veel noodzakelijke werkzaamheden aan wegen en knooppunten gepland staan, zoals het groot onderhoud aan de N231 Bosrandweg/Legmeerdijk en de snelweg A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. In de regio maken wegbeheerders afspraken die ervoor zorgen dat projecten binnen vooraf bepaalde perioden (tijdsloten) worden uitgevoerd. Zo voorkomen we dat ergens als gevolg van wegwerkzaamheden onnodig verkeershinder ontstaat en de bereikbaarheid onder druk komt te staan.

Reizigers

De provincie werkt op dit moment aan de realisatie van de nieuwe haltes langs de Fokkerweg. Zodra de haltes klaar zijn, naar verwachting eind oktober, kunnen reizigers naar Schiphol-Oost reizen met R-net lijn 180. De tijdelijke pendeldienst lijn 193 die nu over het terrein van Schiphol-Oost rijdt wordt dan opgeheven. Reizigers worden door de provincie en de vervoerder Connexxion tijdig op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en wat dit betekent voor hun reis.

Toegangspas

Medewerkers van het technisch areaal Schiphol-Oost die met lijn 180 gaan reizen en gebruik gaan maken van de nieuwe haltes Southern Crossstraat en Zuideinde/P65 dienen in het bezit te zijn van een toegangspas/Schipholpas om via de tourniquets het terrein te betreden.

Busbaan op de Fokkerweg

Mogelijk zal de aanleg van de busbaan op de Fokkerweg pas ná 2023 plaatsvinden. De provincie onderzoekt de komende tijd de verschillende scenario’s. De beslissing over de voortgang van het project vindt begin oktober 2018 plaats.