Onderhoudswerkzaamheden aan de busbaan tussen Haarlem en Schiphol

(05 juli 2018)

De provincie Noord-Holland laat van 9 juli tot en met 2 september 2018 onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de busbaan tussen Haarlem en Schiphol. Tijdens deze werkzaamheden komen bepaalde bushaltes tijdelijk te vervallen, rijdt de bus op de gewone rijbaan en zijn bepaalde kruispunten afgesloten.

Hierdoor kunnen reistijden langer worden (in sommige gevallen ongeveer 20 minuten). De werkzaamheden worden in vier fases uitgevoerd, waarbij soms ook in het weekend wordt gewerkt.

Traject

Het traject loopt vanaf de kruising van de busbaan met de Professor Eijkmanlaan te Haarlem, via Hoofddorp, tot en met de halte Handelskade te Schiphol. Door de werkzaamheden aan de busbaan in fases in te delen, blijft de hinder zoveel mogelijk beperkt.

Onderhoudswerkzaamheden

De busbaan is toe aan groot onderhoud. Zo worden de ijzeren roosters (ook wel voegovergangen genoemd) langs de busbaan vervangen, de openbare verlichting vernieuwd en komt er nieuw asfalt op de baan te liggen. Dankzij deze werkzaamheden kunnen de bus en hulpdiensten de komende jaren weer onbelemmerd gebruik maken van de baan.

Planning

De werkzaamheden vinden in vier fases van elk twee weken plaats.

Hinder

De werkzaamheden vinden in de zomerperiode plaats om de hinder voor de omgeving van de busbaan zoveel mogelijk te beperken. Rustigere wegen maakt het voor de bussen makkelijker om op de gewone weg te rijden. De werkzaamheden vinden niet gelijktijdig plaats, waardoor reizigers op verschillende momenten hinder kunnen ondervinden. De werkzaamheden zijn zichtbaar en veroorzaken mogelijk geluidsoverlast. Kruispunten worden tijdelijk afgesloten en bussen komen op de gewone rijbaan te rijden. Vooral tussen station Haarlem en het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp rijdt de bus (lijn 300 en N30) een alternatieve route. Over het gehele traject komen haltes te vervallen. Daar worden tijdelijke haltes opgezet en pendelbussen ingezet.