Provincie verlaagt geluiddrempel

(18 juli 2018)

De provincie Noord-Holland heeft een nieuw Actieplan geluid voor 2018-2022 voor minder geluidbelasting.

Verkeer op de provinciale wegen produceert geluid. En bij hoge geluidbelasting op omliggende woningen kan dit gezondheidseffecten en hinder voor bewoners opleveren. Daarom blijft de provincie zich inzetten voor minder geluidbelasting. Zo wordt een nieuwe geluidsdrempel van 63 dB (i.p.v. 65 dB) ingevoerd en worden de provinciale wegen dichtbij stiltegebieden, woningen of ziekenhuizen aangepast met stil asfalt. Huidige maatregelen in het actieplan zijn gevelisolatie en stil asfalt.

Gedeputeerde Adnan Tekin (Milieu): “Met dit actieplan geluid verlagen we de geluiddrempel van 65 dB naar 63 dB. Maar we blijven ambitieus want we onderzoeken, op verzoek van Provinciale Staten, naar de mogelijkheden om de geluiddrempel  buiten de bebouwde kom, verder naar 60 dB te verlagen. Hierdoor hebben straks nog meer Noord-Hollanders minder geluidsoverlast. Verschillende onderzoeken tonen aan dat een goede nachtrust essentieel is voor de gezondheid en een gezonde leefomgeving.”

Stil Asfalt

Er zal met dit nieuwe actieplan een extra 5,5 km van de provinciale wegen bedekt worden met stil asfalt, waar de geluidbelasting op omliggende woningen hoger is dan 63 dB. Dit zijn de N232 bij Badhoevedorp, de N242 bij Noord-Scharwoude/Zuid-Scharwoude, de N246 bij Wormerveer, de N247 bij Broek in Waterland, de N247 bij Monnickendam, de N247 bij Oosthuizen en de N522 bij Ouderkerk aan de Amstel. Door toepassing van stil asfalt op deze wegvakken zal de geluidbelasting voor 89 woningen tot onder de geluiddrempel van 63dB dalen. Dit betreft ongeveer 225 bewoners. Daarnaast komen 59 afgelegen woningen in aanmerking voor het plaatsen van gevelisolatie, zodat het geluidsniveau binnenshuis zal afnemen.

Provincie verlaagt geluiddrempel

De provincie is verantwoordelijk voor geluidshinder op provinciale wegen en heeft daarom maatregelen ingevoerd om deze te beperken. Eens per 5 jaar wordt door de provincie een EU geluidbelastingkaart opgesteld waarop te zien is waar er geluidshinder plaatsvindt. Er worden berekeningen gemaakt van gegevens van o.a. verkeersstromen, wegdekverharding en de ligging van woningen. Hierna wordt een Actieplan geluid opgesteld waarin staat hoe de provincie de komende 5 jaar hinder aanpakt en hoe de inwoners worden geïnformeerd. De provincie telt 615 km aan provinciale wegen en die worden alle meegenomen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de webpagina over geluid. Hier is ook het ontwerp-actieplan geluid (download, pdf, 1 MB) te vinden.

Het ontwerp actieplan 2018-2022 ligt ter inzage vanaf 26 juli tot en met 19 september 2018. Wilt u reageren op het ontwerp actieplan? Dit kunt u doen door tijdens de ter inzage legging een reactie te sturen naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Hoe kunt u reageren?

Een ieder kan tot en met 19 september 2018 zienswijzen indienen.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u, onder vermelding van ‘1011489 ontwerp-actieplan geluid’ sturen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid/sector Omgevingsbeleid, ter attentie van de heer JC Sipman, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

U kunt uw zienswijze ook per e-mail versturen aan sipmanj@noord-holland.nl.