Zoekmachine maakt volgen provinciaal bestuur eenvoudiger

(10 juli 2018)

De provincie Noord-Holland heeft de informatie van Provinciale Staten vanaf 9 juli vrijgegeven als open data.

Vergaderzaal Provinciale Staten

Moties, amendementen, besluiten, Statenvragen en brieven zijn eenvoudiger te vinden via het portaal Open Stateninformatie.

De mogelijkheden om het provinciale bestuur van Noord-Holland te volgen zijn eenvoudiger geworden. Inwoners, journalisten, Statenleden en andere geïnteresseerden kunnen nu met een zoekmachine informatie vinden over de provinciale onderwerpen, via het portaal Open Stateninformatie. Informatie van Provinciale Staten is openbaar en was al te vinden via de provinciale website. Nu is deze informatie beschikbaar als open data en is kosteloos hergebruik van de data mogelijk. Ook app-ontwikkelaars kunnen de data gaan verwerken en nieuwe toepassingen gaan ontwikkelen.

Vergelijken provincies

De provincies Limburg, Utrecht, Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Holland werken, samen met de Open State Foundation, aan het beschikbaar stellen van de informatie van hun Provinciale Staten als open data. De volgende stap die zij willen maken is het hanteren van één standaard voor de terminologie die gebruikt wordt in de besluitvormingsstukken van de twaalf Provinciale Staten. Dat maakt het vergelijken van informatie van verschillende provincies op termijn makkelijker. Het streven van de provincies om hun Stateninformatie als open data en op een gestandaardiseerde manier beschikbaar te maken sluit aan bij het Actieplan Open Overheid 2018 – 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.