Provinciesteun energiebesparingsprogramma woningen

(11 juni 2018)

De provincie Noord-Holland helpt gemeenten bij het opzetten of verbeteren van regionale energieloketten. Huiseigenaren kunnen bij deze loketten terecht met vragen over het duurzaam maken van hun woning.

Ook andere activiteiten door gemeenten, zoals het collectief inkopen of aanbesteden van isolatiemaatregelen vallen onder de regeling. In totaal is 7,6 miljoen euro beschikbaar. 

Huiseigenaren blijken vaak een duwtje nodig te hebben om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het isoleren van hun woning of het zelf opwekken van duurzame energie. Ze weten vaak niet welke maatregelen geschikt zijn of welke bedrijven gekwalificeerd zijn om ze uit te voeren.

De energieloketten kunnen hen daarbij adviseren en begeleiden.

Regeling

Samenwerkende gemeenten kunnen als regio subsidie aanvragen. In 2018 is €400.000,- beschikbaar voor gemeenten die dit jaar al met een energiebesparingsprogramma willen starten.

Aanvragen kunnen tot en met 13 september 2018 worden ingediend.

Het maximale subsidiebedrag per gemeente is afhankelijk van het aantal particuliere woningen binnen de gemeente.

Voor de periode 2019-2021 komt € 7,2 miljoen beschikbaar. Aanvragen hiervoor kunnen begin 2019 opnieuw worden ingediend.

Meer informatie staat in de subsidieregeling ‘Regionaal energiebesparingsprogramma woningen’.

Duurzame woningen