Meer provinciegeld voor plattelandsontwikkeling

15 maart 2018

De provincie Noord-Holland verhoogt het subsidieplafond voor kleinschalige projecten voor plattelandsontwikkeling in 2018 met € 1.510.000,-.

De helft van het bedrag is afkomstig van de provincie en de andere helft uit het Europees Landbouwfonds voor de plattelandsontwikkeling. De verhoging van het subsidieplafond is bedoeld voor LEADER-projecten.

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, dat bedoeld is voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Veel waarde wordt gehecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. De voorkeur gaat uit naar initiatieven van de eigen bevolking.

De afgelopen maanden is subsidie verleend aan de projecten Ku(n)stroute Zijpe aan Zee, Toerisme bij de Vis, Het bos roept! (Camping Robbenoordbos), Huisduinen Ontzet (Vesting Den Helder), Natuurbeleefcentrum Waddennatuur ‘De Voorzorg’.

De verhoging van het subsidieplafond maakt het mogelijk dat ook andere projecten in 2018 beroep kunnen doen op de regeling om de plattelandsontwikkeling te versterken.

Impressie Natuurbeleefcentrum Waddennatuur ‘De Voorzorg’
Impressie Natuurbeleefcentrum Waddennatuur ‘De Voorzorg’