Archeologisch onderzoek in Anna’s Hoeve Hilversum

(17 mei 2018)

Op 22 mei 2018 start de provincie Noord-Holland met het archeologisch proefsleuvenonderzoek in Anna’s Hoeve.

De kans dat er zaken gevonden worden met archeologische waarde is zo’n 50 tot 60%. Het onderzoek duurt circa 4 weken. Op basis van vondsten wordt bepaald of een opgraving nodig is.

Laarder Wasmeer

De aanleg van de HOV-busbaan verstoort de bodem. In het vooronderzoek is op een aantal plekken in Anna’s Hoeve waardevolle archeologische resten gevonden. Het gaat om een opmerkelijke hoeveelheid houtskool (mogelijk resten van een prehistorische haardkuil) en stukjes bewerkt vuursteen die kunnen duiden op restanten van een jachtkampement uit de Steentijd. Voordat de bouw van de busbaan van start gaat, wordt de bodem nu eerst via ‘proefsleuven’ steekproefsgewijs verder verkend.

Proefsleuven zijn langwerpige werkvakken, die met een kleine graafmachine of met de schep worden aangelegd op en rondom de vindplaatsen.

Er wordt nu eerst gegraven op Anna’s Hoeve, direct ten westen van de rijksweg A27 bij het Zandheuvelviaduct. Later dit jaar worden nog 2 andere locaties onderzocht: het gebied ter hoogte van het landgoed Drakenburgh tussen de A27 en de Dr. Albert Schweitzerweg én nog een kleine plek op het terrein van het landgoed Monnikenberg, net ten zuiden van de spoorlijn Hilversum-Amersfoort.

Het gebied is vooraf geïnspecteerd door de provincie en het Goois Natuurreservaat (grondeigenaar). Een ecoloog heeft het gebied onderzocht op de aanwezigheid van broedende vogels en andere beschermde dieren. Het werk is kleinschalig van aard, geeft weinig verstoring en er wordt rekening gehouden met (beschermde) natuurwaarden.

Onder die voorwaarden heeft het Goois Natuurreservaat toestemming gegeven het werk de komende weken uit te voeren. Daar waar nodig zorgt de provincie voor het tijdelijk omleiden van wandelroutes.

Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door Ecoconsultancy in opdracht van de provincie Noord-Holland.