Provinciaal Inpassingsplan herinrichting N241 ter inzage

(31 mei 2018)

De provincie Noord-Holland wil de N241 tussen Wognum en Verlaat (A.C. de Graafweg) opnieuw inrichten.

De weg wordt breder, er komt een breder fietspad langs de N241 en één van de gevaarlijke slingers in de weg wordt rechtgetrokken. Daarom ligt vanaf 8 juni 2018 het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de herinrichting van de N241 tussen Wognum en Verlaat ter inzage. De provinciale weg wordt opnieuw ingericht om het steeds toenemende verkeer veilig te kunnen laten doorstromen. Provinciale Staten besluiten dit najaar over het vaststellen van het PIP.

PIP

Een provinciaal inpassingsplan is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. Hiermee worden in één juridische procedure alle ruimtelijke bestemmingen rond de N241 vastgelegd. In de PIP-procedure worden ook de milieueffecten van de maatregelen aan de N241 onder de loep genomen. Tijdens de terinzageleggingsperiode (van 8 juni tot en met 19 juli 2018) kan iedereen een zienswijze over het plan indienen.

Kruising Tramweg N241

N241


De N241 tussen Wognum en Verlaat wordt breder, krijgt een breder fietspad langs de N241 en één van de gevaarlijke slingers in de weg wordt rechtgetrokken. Het ontwerp inpassingsplan is in overleg met de gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, Medemblik en Opmeer tot stand gekomen. Daarnaast is er frequent overleg geweest met omwonenden, ondernemers en hulpdiensten. De herinrichting verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming in het gebied en maakt de regio beter bereikbaar.

Planning


De werkzaamheden aan de N241 starten, naar verwachting, in 2020. In de tussenliggende periode onderneemt de provincie stappen om te komen tot een vastgesteld inpassingsplan en vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het verleggen van kabels en leidingen. Vanaf 8 juni 2018 ligt het ontwerp provinciaal inpassingsplan gedurende 6 weken ter inzage in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten en is het in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Meer informatie


Raadpleeg de website www.noord-holland.nl/N241acdegraafweg voor de meest actuele stand van zaken. Bij vragen over de werkzaamheden kunt u bellen met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800 - 0200 600 (gratis).