Kwaliteit busvervoer Noord-Holland stabiel

(12 november 2018)

De kwaliteit van het busvervoer in de Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord was in 2017 stabiel. Dit blijkt uit het jaarverslag Concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland.

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar busvervoer in de 3 concessiegebieden en toetst jaarlijks of het busvervoer voldoet aan de gestelde eisen. Daarbij wordt gekeken naar de reizigerstevredenheid, sociale veiligheid en de betrouwbaarheid van de dienstregeling.

Reizigers laten weten tevreden te zijn met de geboden kwaliteit en diensten. Gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit): "De reizigers in de provincie Noord-Holland beoordeelden het openbaar busvervoer in 2017 wederom met een 7,7. Daarmee scoort Noord-Holland iets boven het landelijk gemiddelde van 7,6. Onze score blijft stabiel en dat is een bevestiging dat in Noord-Holland het busvervoer aansluit bij de behoefte van de reizigers."

Kwaliteit busvervoer in Noord-Holland stabiel

Betrouwbare dienstregeling

In de hele provincie reed meer dan 86% van de bussen in 2017 op tijd. Er zijn wel verschillen tussen de regio’s. In de Gooi en Vechtstreek en Noord-Holland Noord reed meer dan 85% van de bussen op tijd. In Haarlem/IJmond is de punctualiteit van het busvervoer echter licht gedaald, waardoor deze onder de gestelde minimumnorm van 85% lag. Dit komt door wegwerkzaamheden en extreme verkeersdrukte langs het tracé.

Meer reizigers in de buurtbussen

In regio’s waar niet voldoende reizigers voor regulier busvervoer zijn, vormen buurtbussen een belangrijke aanvulling op het openbaar vervoernetwerk. In 2017 reden buurtbussen in 11 regio’s in Noord-Holland. Alle buurtbuslijnen moeten voldoen aan de minimumnorm van 400 reizigers per maand/per bus. In 2017 voldeden alle buurtbuslijnen aan deze norm en was er zelfs een stijging van 12% in het totaal aantal reizigers.

Sociale veiligheid

Het aantal geregistreerde incidenten op het gebied van sociale veiligheid is in alle 3 de concessies toegenomen. Er zijn hier 2 redenen voor. Buschauffeurs melden vaker een sociaal onveilige situatie. Dit kan variëren tussen een melding van een kapotte ruit in een bushokje tot een melding waarbij een chauffeur wordt bedreigd. Ook is het landelijk registratiesysteem gewijzigd. Hierdoor is een vergelijking met eerdere jaren niet goed mogelijk.

OV Jaarverslag

Jaarlijks publiceert de provincie een jaarverslag met de resultaten van de 3 openbaar vervoerconcessies waar zij opdrachtgever voor is: Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond en Noord-Holland Noord. In het verslag staan de prestaties en resultaten waarop het busvervoer wordt beoordeeld. De provincie werkt continu aan een aantrekkelijk busvervoer dat aansluit bij de behoefte van de reizigers.

Jaarverslag 2017 concessies Open Vervoer Noord-Holland (pdf, 575kB)