Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld door Provinciale Staten

(26 november 2018)

De Omgevingsvisie NH2050 is op 19 november door Provinciale Staten (PS) vastgesteld.

Eerder hadden Gedeputeerde Staten de visie al aangescherpt en met het laatste besluit is de Omgevingsvisie definitief vastgesteld. PS bespraken 24 voorstellen om de tekst van de Omgevingsvisie aan te passen. Daarvan werden 6 voorstellen aangenomen. De komende tijd staat in het teken van Visie naar uitvoering.

Om ervoor te zorgen dat de Omgevingsvisie gedragen wordt door zoveel mogelijk partijen zijn verschillende participatievormen ingezet (co-creatie, consultatie) om zowel online als offline het gesprek met betrokkenen aan te gaan.

Lees hier de definitief vastgestelde Omgevingsvisie NH2050.

Eerste stappen uitwerking Omgevingsvisie

De eerste stap in de uitwerking van de Omgevingsvisie is al gezet in het opstellen van een Omgevingsverordening. Ook werkt de provincie Noord-Holland aan de borging van de Omgevingsvisie in programma’s voor de kortere termijn.

Congres

Op 7 februari 2019 organiseert Noord-Holland een congres voor alle stakeholders van de Omgevingsvisie. Het congres staat in het teken van ‘Van visie naar uitvoering’.