Afsluiting fietspad N522 in Ouderkerk aan de Amstel

(24 april 2019)

Van 1 mei 2019 tot medio 2020 sluit de provincie het fietspad langs de Burgermeester Stramanweg (N522) in Ouderkerk aan de Amstel af, tussen de bushalte bij de Jacob van Ruisdaelweg en Hoger Einde-Noord.

In verband met de voorbereiding op de bouw van de nieuwe brug verwijdert de aannemer een deel van het fietspad. In beide richtingen worden (brom)fietsers aan de hand van gele borden omgeleid door het dorp van Ouderkerk aan de Amstel. De extra reistijd bedraagt gemiddeld 5 minuten.

Kaartje omleidingsroute fietspad N522

Omleiding richting Amstelveen

Fietsers richting Amstelveen steken vanaf de verkeerslichten bij de Jacob van Ruisdaelweg de Burgermeester Stramanweg (N522) over. Vanaf de Jacob van Ruisdaelweg worden de fietsers met gele borden omgeleid via de Koningin Wilhelminalaan, Dorpsstraat en Hoger Einde-Zuid. Aan het eind van Hoger Einde-Zuid steken de fietsers bij de verkeerslichten de N522 over en vervolgen zij hun weg richting Amstelveen. Deze omleiding (pdf, 291 kB) geldt voor (brom)fietsers in beide richtingen.

Extra reistijd

De omleidingsroute in Ouderkerk aan de Amstel is ongeveer 300 meter langer dan de huidige route. Fietsers moeten 2 keer de N522 oversteken op een kruispunt met verkeerslichten. De extra reistijd voor fietsers wordt geschat op gemiddeld 5 minuten.

Fietspad N522

Verwijderen van gedeelte fietspad

Vanaf september 2019 bouwt de aannemer de brug ten noorden van de huidige brug. Ter voorbereiding op de bouw van de brug en het aansluiten van deze nieuwe brug op het huidige wegennet, wordt het laatste gedeelte van het fietspad voor Hoger Einde-Noord begin mei 2019 verwijderd. Daarna start de aannemer met het voorbelasten van de ondergrond. Dat betekent dat er zandophogingen geplaatst worden op het verwijderde gedeelte van het fietspad. Dit zand moet enige tijd blijven liggen om de ondergrond te laten inklinken. Als de eerste brug medio 2020 gereed is, sluit de aannemer de nieuwe brug aan op het fietspad langs de N522 en vervalt de omleiding.

Omleiding Amstelveen vanaf eind juni

Langs de N522/Oranjebaan in Amstelveen start de aannemer vanaf eind juni 2019 met het voorbelasten van de ondergrond. Ook hier wordt een deel van het fietspad verwijderd. Dit betekent dat fietsers vanaf eind juni aan de kant van Amstelveen vanaf Amsteldijk Noord worden omgeleid via Amstelzijde en Amstelslag. Bij de kruising van de N522 met de Amstelslag plaatst de provincie verkeerslichten, zodat fietsers hier veilig de N522 kunnen oversteken.

Vanaf september 2019 2 keer N522 oversteken

Vanaf september 2019 verplaatst de aannemer het fietspad op de huidige brug naar de andere kant van dezelfde brug (kant van Hoger-Einde-Zuid / Amstelzijde). Zo heeft de aannemer voldoende ruimte om veilig de nieuwe brug te bouwen. De fietsers fietsen van september 2019 tot medio 2020 over het huidige voetpad van de brug, terwijl voetgangers vanaf dat moment gebruik kunnen maken van een tijdelijke voetgangersbrug. Fietsers steken in deze situatie twee keer de N522 over, namelijk bij de Jacob van Ruisdaelweg en de Amstelslag.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar-)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciaal Servicepunt via 0800-0200600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.