Feestje voor de buurt in natuurgebied Waalenburg

(19 april 2019)

Buren van natuurgebied Waalenburg op Texel hebben vrijdag 19 april 2019 samen met de burgemeester het allerlaatste bouwhek op de Staart verwijderd. Hiermee zijn de meeste werkzaamheden afgerond en is het gebied weer toegankelijk.

Feestje voor de buurt in natuurgebied Waalenburg

Op een zonovergoten vrijdag kregen de buren de kans om als eerste het nieuwe Waalenburg in te gaan. Sinds vandaag kan dat weer, omdat nu ook het werk aan de natuur en de nieuw ingerichte Staart klaar is. De 2 uitkijkplateaus bieden prachtig uitzicht op het krekengebied, dat weer in oorspronkelijke vorm is terug gebracht. Parallel aan de Staart zijn natuurvriendelijke oevers gegraven, die zorgen voor een verscheidenheid aan leven langs het water. Ook is de weg opnieuw ingericht.

Onder leiding van Natuurmonumenten fietste de groep het eerste rondje over de Staart en het nieuwe fietspad. Vanaf 17.00 uur is ook de weg ook voor het overig verkeer geopend. Dan kan dit Paasweekend iedereen weer genieten van Waalenburg.

Na het broedseizoen zijn in Waalenburg nog enkele werkzaamheden gepland, zoals het plaatsen van een stuw en een vispassage. In september is de officiële opening gepland.

Waalenburg van boven, met blik op water, fietsen, fietspad, bezoekers en een tent.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Waalenburg maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel. Deze overeenkomst hebben Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en  LTO en provincie Noord-Holland gesloten.