Kroon op 100 jaar NLR

(08 april 2019)

Ter ere van het 100-jarige bestaan is door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander aan het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), het Koninklijk predicaat toegekend. Deze eervolle onderscheiding is de bekroning op het werk van het NLR als toonaangevend technologisch kennisinstituut op het gebied van lucht- en ruimtevaart in Nederland.

Het predicaat is uitgereikt door de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. NLR mag zich nu Koninklijke NLR noemen.

Michel Peters ontvangt namens NLR het predicaat Koninklijk van cvdK Arthur van Dijk

“NLR is al 100 jaar een sterk merk,” stelt de commissaris van de Koning Arthur van Dijk. “NLR is het eerste en enige onderzoekscentrum dat zich volledig richt op een duurzame, efficiënte, en veilige lucht- en ruimtevaart. Ik ben blij dat ik uw eeuwfeest kan voorzien van een feestelijke en prestigieuze bekroning.”

Michel Peters, algemeen directeur NLR: “We zijn er heel trots op dat wij voortaan het predicaat Koninklijk mogen voeren. Het is een bekroning op het werk van onze medewerkers. Hun kennis en kunde is en blijft de drijvende kracht achter baanbrekende innovaties. Het predicaat is een stimulans voor de toekomst en sterkt NLR en onze medewerkers in onze ambitie om lucht- en ruimtevaart blijvend duurzamer te maken.”

Over Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)

Na de Eerste Wereldoorlog had Nederland een achterstand opgelopen op het gebied van militaire luchtvaart. Op 5 april 1919 werd daarom de Rijks-Studiedienst voor de Luchtvaart (RSL) opgericht, de voorloper van het huidige NLR. In de loop van de tijd is het takenpakket uitgebreid van kennis en regelgeving voor de militaire luchtvaart naar de civiele luchtvaart en ruimtevaart. De werkzaamheden van NLR beslaan intussen het volledige spectrum van Research Development Test & Evaluation (RDT&E). Bedrijven en overheden kunnen bij NLR terecht voor activiteiten op het gebied van validatie, verificatie, kwalificatie, simulatie en evaluatie.

Het huidige NLR is de kennisorganisatie voor toegepast onderzoek voor de lucht- en ruimtevaart en de verbindende schakel tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid, in Nederland en internationaal. Met de kennis en kunde van zijn medewerkers en de inzet van zijn research infrastructuur werkt NLR er aan om lucht- en ruimtevaart duurzamer, veiliger, efficiënter en effectiever te maken. Bij NLR zijn 630 medewerkers werkzaam, verspreid over de vestigingen in Amsterdam, Marknesse, Schiphol en Noordwijk.

De vele mijlpalen van NLR zijn te vinden op de speciale NLR-jubileumwebsite.