Onderhoud aan verlichting N208

(18 april 2019)

De provincie Noord-Holland voert op dinsdag 30 april 2019 onderhoud uit aan de verlichting op de N208 (Haarlem). De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 9.00 en 15.00 uur.

Voor het verkeer vanaf de N205 richting de Westelijke Randweg geldt een aangepaste snelheid van 50 kilometer per uur. Voor het verkeervanaf de Wagenweg (N208) geldt een aangepaste snelheid van 30 kilometer per uur. In beide richtingen is maar 1 rijstrook beschikbaar. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van maximaal 5 minuten.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 - 020 06 00 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via de website van Gebiedscontract Kennemerland of Twitter.