Onmiddellijke afsluiting N194 Koggenland

(11 april 2019)

De provincie Noord-Holland heeft de N194 tussen rotonde Westeinde en rotonde Spierdijkerweg om veiligheidsredenen per direct afgesloten. Er is sprake van een gat naast de weg, dat onder het asfalt doorloopt.

Vanzelfsprekend wordt alles in het werk gesteld om de weg op zo kort mogelijke termijn te herstellen. Het verkeer wordt met verkeersregelaars over de parallelweg geleid.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden en omleidingsroutes worden ook geplaatst op de website van Gebiedscontract Midden-Noord en zijn te volgen via Twitter (@ProvincieNH).