Provincie Noord-Holland wordt Direct Duidelijk

(12 april 2019)

De provincie Noord-Holland heeft als eerste provincie de landelijke Direct Duidelijk-deal ondertekend. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en algemeen directeur Renée Bergkamp beloven zich ervoor in te zetten dat de provincie duidelijk communiceert. Dat betekent: rekening houden met je lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal die gebruikt wordt begrijpelijk is.

Provincie Noord-Holland wordt Direct Duidelijk

“Het is voor het vertrouwen in de overheid essentieel om helder en duidelijk te zijn. Iedereen die met ons te maken heeft moet kunnen begrijpen wat wij doen. En wat wij vragen,” vindt Commissaris Arthur van Dijk. “Dat geldt niet alleen voor direct contact met de inwoners van Noord-Holland, maar ook voor alle anderen met wie wij te maken hebben. Dat gaat nog niet altijd goed. Deze deal is een extra stimulans om daar iets aan te doen.”

Voorbeeldfunctie 

Ninke van der Kooij, lid van de landelijke organisatie Direct Duidelijk, prees de voortrekkersrol van de provincie Noord-Holland. “Voortrekkers zijn heel belangrijk. Zij hebben een voorbeeldfunctie. Dit soort projecten staat of valt met bestuurlijke betrokkenheid – hun betrokkenheid zorgt ervoor of het gaat lukken om direct duidelijk te worden als overheid.”
 
De campagne Direct Duidelijk is een initiatief van de Stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken de Nederlandse Taalunie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nauw samen met meer dan 70 andere organisaties uit Nederland en België om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken.

Provincie gaat aan de slag met duidelijke taal