Voorbereidende werkzaamheden Brug Ouderkerk

(10 april 2019)

De provincie Noord-Holland werkt aan de vervanging van de brug over de Amstel (N522).

Voor de bouw van de brug zijn voorbereidende werkzaamheden in Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen nodig, zoals gestuurde boringen voor het verleggen van kabels en leidingen, intrillen van damwanden, zandophogingen en de bouw van een tijdelijke voetgangersbrug.

De daadwerkelijke bouw van de nieuwe brug start naar verwachting begin september 2019.

Eerste werkzaamheden

Bouwcombinatie Brug Ouderkerk (BOK) voert in opdracht van provincie Noord-Holland de vervanging van de brug Ouderkerk uit. Aan beide kanten van de Amstel zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden inmiddels al zichtbaar. Aan de kant van Amstelveen startte aannemer BOK met het verwijderen van de fundering van het oude schoolterrein aan Amsteldijk Noord. In Ouderkerk aan de Amstel legt de aannemer aan Hoger Einde-Noord een tijdelijke inrit aan voor het toekomstige werkterrein in het aanliggende weiland.

Kabels en leidingen verleggen door gestuurde boring

Vanaf half april begint de aannemer met het verleggen van kabels en leidingen door in beide gemeenten een gestuurde boring onder de N522 te doen. De aannemer start in Ouderkerk aan de Amstel. Er wordt een werkterrein aan Hoger Einde-Zuid ingericht waar het boorapparaat de grond in gaat. De boor wordt vervolgens onder de N522 ‘gestuurd’ naar het terrein aan Hoger Einde-Noord.

Na het boren trekt de aannemer de kabels en leidingen via de geboorde tunnel in een mantelbuis onder de N522 door. Aan de kant van Amstelveen gaat de boor vanaf de Amstelzijde de grond in en komt deze aan de Amsteldijk Noord weer boven.

De werkzaamheden aan de kant van Amstelveen vinden plaats van eind mei tot half juni.

Damwanden intrillen en indrukken

Aan beide kanten van de Amstel past de aannemer vanaf half april de oeverconstructie aan, zodat er aan beide oevers ruimte komt voor een onderdoorgang langs de Amstel. Dit betekent dat de aannemer damwanden intrilt en de oude oeverconstructie verwijderd. Aan de kant van Hoger Einde-Noord worden de nieuwe damwanden langs de huizen ingedrukt in plaats van ingetrild.

Omleiding fietsers

Het inrichten van het terrein van de bouwkeet in Ouderkerk aan de Amstel én het aanbrengen van de zandophogingen heeft vooral voor fietsers langs de N522 gevolgen.

In Ouderkerk aan de Amstel vervalt vanaf eind april het fietspad langs de N522 tussen de bushalte bij de Jacob van Ruisdaelweg tot Hoger Einde-Noord. Vanaf eind juni vervalt in Amstelveen het fietspad tussen Amsteldijk Noord en de Amstelslag. Fietsers worden in beide richtingen tot medio 2020 omgeleid.

Overzicht voorbereidende werkzaamheden

De provincie heeft de belangrijkste voorbereidende werkzaamheden (van april tot september 2019) en de omleidingen voor fietsers inzichtelijk gemaakt in een overzichtskaart, deze staat onder downloads in het menu hiernaast.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief voor het laatste nieuws, achtergrondinformatie over de werkzaamheden en projectinformatie.

Ook kunt u de “N522 BOK” app downloaden in de App Store (Apple), Google Play (Android) of via www.debouwapp.nl/n522bok. Via deze app biedt de bouwcombinatie BOK actuele informatie over de voortgang, uitvoering en omleidingen van de werkzaamheden.

Spreekuur aannemer

De omgevingsmanager van bouwcombinatie BOK houdt voorlopig eens in de 2 weken (de oneven weken) een inloopspreekuur. Tot de bouwkeet van de aannemer is ingericht vindt het spreekuur vanaf donderdag 25 april plaats van 15.00 tot 16.00 uur in restaurant ‘tastoeamsterdam’ aan
Hoger Einde-Zuid 2a, Ouderkerk aan de Amstel.

Vragen?

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar-)weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciaal Servicepunt via 0800-0200600 (gratis), of per mail servicepunt@noord-holland.nl.