Zwemseizoen op 1 mei van start

(26 april 2019)

Het zwemseizoen start dit jaar officieel op woensdag 1 mei en loopt tot 1 oktober 2019. In Noord-Holland zijn ruim 150 officiële zwemplekken waar de veiligheid en de waterkwaliteit regelmatig worden gecontroleerd.

Zwemseizoen op 1 mei van start

Controle op zwemwater

Tussen 1 mei en 1 oktober 2019 wordt minimaal 1 keer per maand de waterkwaliteit van officiële zwemplekken gecontroleerd. Bij incidenten wordt dat nog vaker bijgehouden. Een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod wordt afgegeven als de waterkwaliteitsmetingen daartoe aanleiding geven.

Tijdens de waterkwaliteitscontroles wordt gekeken naar de aanwezigheid van schadelijke blauwalgen, parasieten en bacteriën. Vooral blauwalgen kunnen in de zomermaanden voorkomen in het oppervlaktewater.

Bij alle officiële zwemplekken staan publieksinformatieborden met daarop onder andere een plattegrond, aanduiding van mogelijke vervuilingsbronnen, de waterkwaliteitsklasse en de verboden die gelden.

Nieuw in 2019

Zwemlocatie Twiske Blauwe Poort in Oostzaan is na 2 jaar afwezigheid weer een officiële zwemplek, Strand IJburg in Amsterdam is een paar 100 meter verplaatst en Vooroever Koopmanspolder in Medemblik is afgevoerd en wordt natuurgebied.

Informatie

Actuele informatie over de waterkwaliteit en veiligheid staat tijdens het zwemseizoen op Zwemwater.nl. De apps van deze website zijn te downloaden via de App Store (voor iOS) of de Playstore (voor Android). Negatieve zwemadviezen en zwemverboden worden bovendien gemeld via Twitter: @ZwemwaterRUDNHN.

Het toezicht op de waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid van deze zwemlocaties wordt, namens de provincie Noord-Holland, uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).