Data voor de natuur

(06 augustus 2019)

Er komt steeds meer data beschikbaar. Dat geldt ook voor data over de natuur, bijvoorbeeld verzameld door vrijwilligers of camera’s met beeldherkenning.

De inzet van slimme algoritmen en nieuwe technologieën helpt de provincie Noord-Holland bijvoorbeeld bij het monitoren van biodiversiteit of luchtkwaliteit. Het Rathenau Instituut onderzocht de maatschappelijke en ethische vragen die de inzet van digitale technologie oproept voor de provincies. 

Op verzoek van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland publiceerde het Rathenau Instituut het rapport ‘Data doorzien: ethiek van de digitale transitie in de Nederlandse provincies’. Op 11 juli werd dit rapport overhandigd door directeur Rathenau Instituut, Melanie Peters, aan de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk. 

Voor dit onderzoek sprak het instituut ook met onze collega Nico Jonker, projectleider Bodem en Groen bij de provincie Noord-Holland. In het artikel ‘Data voor natuur’ van het Rathenau Instituut legt Jonker uit hoe data wordt ingezet door de provincie Noord-Holland en hoe de provincie nadenkt over eigendom van die gegevens. Data wordt voor steeds meer mensen beschikbaar. Dat kan ook leiden tot misbruik van data, door bijvoorbeeld een verkeerde interpretatie van de cijfers. Daarnaast gaat Jonker in op vragen als: Hebben dieren privacy? Kan data de veiligheid van dieren in gevaar brengen? Welke data is betrouwbaar? Welke data kan als bewijslast dienen bij het aantonen van een diersoort in een gebied? 

Marter op camerabeelden van de site www.wildspotter.nl