Heemskerkerduin-Noorddorp vitaal tuinbouwgebied

(28 augustus 2019)

De provincie Noord-Holland heeft in haar ruimtelijke verordening het ruimtelijk beleid voor het gebied Heemskerkerduin-Noorddorp vastgelegd.

Hoeveelheid opgekweekte planten

Samen met de gemeente Heemskerk en tuinders uit het gebied, vertegenwoordigd via LTO Noord, is verkend of deze status gehandhaafd moet worden in de provinciale omgevingsverordening. Belangrijkste advies is dat het beleid niet wordt aangepast en dat er ook in de toekomst in de eerste plaats ruimte moet zijn voor tuinbouw.

Uit het rapport blijkt dat de tuinbouw in het gebied vitaal is en belangrijk is voor de economie van Heemskerk en de IJmond. In het gebied werken zo’n 790 mensen (circa 8 procent van de totale werkgelegenheid in Heemskerk) die samen 70 miljoen omzet maken. Voor de bestaande tuinbouw is het van belang dat de gronden beschikbaar blijven voor de tuinbouw en de grondprijzen stabiel blijven. Dit sluit aan bij het bestemmingsplan van de gemeente Heemskerk, en de wens van LTO Noord, Greenport Noord-Holland Noord en de ondernemers in het gebied.  

Het rapport is op 27 augustus gepresenteerd aan ondernemers en organisaties die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Naar aanleiding van hun vragen en opmerkingen wordt de eindversie gemaakt.

Samenwerking

De provincie zal de huidige regels overnemen in de Omgevingsverordening die naar verwachting begin 2020 wordt vastgesteld. Daarnaast komen er afspraken over verdere samenwerking en wordt bekeken of er voor het gebied een uitvoeringsagenda komt.

Ruimtelijk-economische verkenning Heemskerkerduin-Noorddorp (pdf, 1,5MB)