Herstelwerkzaamheden Koopvaardersschutsluis in de noordelijke fuik

(27 augustus 2019)

De provincie voert van 3 tot en met 5 september herstelwerkzaamheden uit in de noordelijke fuik (wachtplaatsen zeezijde) van de Koopvaardersschutsluis. Er wordt tussen 21.00 en 7.00 uur gewerkt. Er zijn geen gevolgen voor het verkeer.

Werkzaamheden

Afgelopen juni zijn inspectiewerkzaamheden uitgevoerd, waarbij een zwakke plek in de westelijke damwand van de noordelijke fuik is geconstateerd. Van 3 tot en met 5 september wordt deze plek gedicht door middel van een stalen plaat en worden ook andere herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Naast de sluis worden er ook werkzaamheden uitgevoerd, waarbij onder andere het straatwerk met zand wordt aangevuld en gerepareerd. Daarnaast wordt aan de oostelijke damwand gewerkt. De tijdelijk aangebrachte staalplaten worden verwijderd en vervangen voor nieuwe platen.


Doorgang voor schepen

Tijdens de werkzaamheden blijft de Koopvaardersschutsluis beschikbaar voor de scheepvaart. Er is namelijk naast het schip vanwaaruit gewerkt wordt voldoende ruimte voor schepen om te passeren. Ook voor het wegverkeer ontstaat geen hinder. De scheepvaart wordt verzocht om hinderlijke waterbewegingen te vermijden in verband met de duikwerkzaamheden.
 

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: infokvss@noord-holland.nl.

Uitgelicht