€ 5 miljoen voor rijksmonumenten in Noord-Holland

(13 december 2019)

De provincie Noord-Holland heeft € 5 miljoen subsidie verdeeld voor de restauratie van 38 rijksmonumenten. In 2019 hebben onder andere de Stolpboerderij Oldehoeve in Twisk, de Westertoren in Amsterdam, Meelfabriek De Vrede in Zaanstad en de RK Laurentiuskerk in Heemskerk subsidie gekregen.

De Oosterkerk in Hoorn is 1 van de Rijksmonumenten die subsidie heeft ontvangen.

Alle monumenten zijn bijzondere projecten die het Rijkserfgoed helpen te behouden. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis in Haarlem overhandigde gedeputeerde Zita Pels van Cultuur de 38 subsidiebeschikkingen persoonlijk aan de eigenaren van de rijksmonumenten.

53 aanvragen

Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft ontvangen. In 2019 zijn er 53 aanvragen ingediend (pdf, 57 kB), waarvan er 38 zijn gehonoreerd. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30% van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland.

Het merendeel van die 38 projecten die subsidie ontvangen is religieus erfgoed (21 gehonoreerde projecten), de rest is verspreid over diverse categorieën rijksmonumenten.

Rijksmonumenten van betekenis

De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen hieraan bij. Het behoud ervan is ook belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden, waarvan de helft van het Rijk afkomstig zijn.