Gedeputeerde Adnan Tekin treedt af

(10 december 2019)

Zojuist heeft gedeputeerde Adnan Tekin met onmiddellijke ingang zijn ontslag ingediend bij de commissaris van de Koning Arthur van Dijk.

De recente ontwikkelingen in het dossier Tata Steel hebben tot zijn besluit geleid. Tekin: "Ik heb de afgelopen periode geprobeerd een goede balans te vinden tussen de volksgezondheid van de omwonenden en het economisch belang van Tata. Na 3 jaar hard werken in dit dossier, bleek recent weer dat de samenwerking met de controlerende en toezichthoudende instanties niet bracht wat daarvan verwacht mocht worden." Daarop heeft hij besloten zijn politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en per direct zijn ontslag in te dienen. “De bewoners verdienen een bestuurder die met een frisse blik dit ingewikkelde dossier verder brengt”, aldus Adnan Tekin.

Adnan Tekin
Adnan Tekin

Het college van Gedeputeerde Staten heeft met respect kennisgenomen van het besluit van Adnan Tekin om af te treden als gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland. Adnan Tekin is een zeer kundig en betrokken bestuurder. Hij heeft zich de afgelopen 3 jaar als gedeputeerde ingezet voor Noord-Holland op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid, Schiphol en milieu. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk: “Voor Adnan stond altijd de inwoner van Noord-Holland voorop. Namens het college dank ik hem voor zijn grote inzet.”