Kandidaten burgemeester Koggenland

(19 december 2019)

Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Koggenland hebben 19 personen gesolliciteerd: 11 mannelijke en 8 vrouwelijke kandidaten.

Luchtfoto gemeente Koggenland in Noord-Holland

Dit heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Koggenland.

Van deze kandidaten hebben/hadden 11 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 8 personen hebben/hadden een functie daarbuiten.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in juni 2020 worden benoemd.