Noord-Holland gaat bruggen weer zelf bedienen

(12 december 2019)

Met ingang van november 2020 gaat de provincie de bediening van ruim 50 provinciale bruggen, sluizen en pontjes in Noord-Holland weer zelf uitvoeren.

Brug van de provincie Noord-Holland in bedrijf

De vaste brugbedienaren komen in dienst van de provincie. Het contract met de externe partij die sinds 2017 de brugbediening verzorgde, wordt ontbonden.

Het is voor zowel beroeps- als recreatievaart én het wegverkeer van belang dat bruggen op de afgesproken tijdstippen op een veilige manier worden bediend. Om dat te garanderen wil de provincie steeds meer bruggen vanaf een centraal punt bedienen. Weg- en vaarweggebruikers hebben daar baat bij, omdat verkeersstromen zo beter op elkaar afgestemd kunnen worden. De ontwikkeling naar centrale bediening verandert het vak van brugbedienaar van specialist op locatie naar verkeersmanager op afstand.

Met die ontwikkeling in het achterhoofd heeft de provincie in 2017 de bediening uitbesteed aan een externe partij. Aanvankelijk liep dat volgens afspraak, maar inmiddels is gebleken dat de benodigde capaciteit, met name in de piekperiodes, niet gegarandeerd was. Het waarborgen daarvan, zowel vanuit de centrale als op locatie, vraagt om een sterkere rol van de provincie zelf. Noord-Holland heeft daarom besloten het contract met de externe partij per 31 oktober 2020 te ontbinden.

Vanaf 1 november 2020 neemt de provincie het management en de planning weer in eigen hand. De vaste kern van brugbedienaren komt in dienst van de provincie. Als werkgever kan de provincie investeren in opleiding en aansturing om de ontwikkeling  naar centrale brugbediening verder vorm te geven.

Tot 31 oktober 2020 zal de provincie nauwer met de huidige uitvoerder samenwerken om de bediening van de provinciale bruggen, sluizen en pontjes in Noord-Holland op een goede en veilige manier te laten verlopen.