SolaRoad richt zich op fietspad

(11 december 2019)

De provincie Noord-Holland heeft besloten om de kennis die opgedaan is in de pilot zwaar verkeer op Schiphol te gebruiken voor de doorontwikkeling van zonnewegen op fietspaden.

Met het voortzetten van SolaRoad op fietspaden wil de provincie een bijdrage leveren aan haar duurzaamheidsdoelstellingen.

SolaRoad vangt zonlicht dat op het wegdek valt op met zonnecellen en zet dit om in elektriciteit. Het wegdek werkt als een groot zonnepaneel. Door slim gebruik te maken van het bestaande fietspadennet, is het mogelijk om een groot oppervlak te benutten voor het verzamelen van energie, zonder gevolgen voor het landschap. De opgewekte elektriciteit kan gebruikt worden voor onder andere wegverlichting, verkeersinstallaties, huishoudens en elektrisch rijden.

In de provincie zijn 2 wegen aangewezen die als pilot dienen om het idee van SolaRoad verder te ontwikkelen, namelijk het fietspad bij Krommenie en de parallelweg van de N232 bij Schiphol.

Onderzoek

De toepassing van SolaRoad in de afgelopen jaren heeft een schat aan informatie opgeleverd, die toegepast kan worden op de verdere ontwikkeling. Zo kan het fietspad in Krommenie als normaal fietspad onderhouden en beheerd worden. Bij het proefwegdek bij Schiphol is  onderzoek gedaan naar de scheurvorming in het wegdek. Hieruit kwam naar voren dat door een combinatie van factoren scheuren in het wegdek ontstonden. Hoe dit verbeterd kan worden, wordt op basis van de leerpunten uit het onderzoek verder onderzocht.

Pilot

De hoeveelheid aan informatie die de pilot van het zonnewegdek bij Schiphol uiteindelijk heeft opgeleverd, en het resterende budget, wil de provincie gebruiken voor de doorontwikkeling aan SolaRoad voor fietspaden. De provincie Noord-Holland heeft ruim 400 km fietspaden. Als deze ook ingezet kunnen worden voor energielevering, scheelt dit bij de ruimtelijke inpassing van bijvoorbeeld zonnepanelen op land en kan het een belangrijke bijdrage zijn  voor de energietransitie.

De doorontwikkeling van SolaRoad op fietspaden moet onder andere uitwijzen wat een zonnewegdek betekent voor het dagelijks beheer en onderhoud, maar ook hoe de energieopbrengst verder kan worden gemaximaliseerd en hoe de sterkte en duurzaamheid van de toplaag kan worden verbeterd. 

SolaRoad

SolaRoad is een ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, TNO en Strukton Civiel. Kijk voor meer informatie op www.solaroad.nl.