Subsidie voor waterstoftractor Noord-Hollandse ondernemer

(19 december 2019)

Ondernemer Ruud Bakker van Next Generation Machinery heeft na deelname aan het Circular Economy programma GO!-NH subsidie van de provincie Noord-Holland ontvangen om zijn idee van een waterstoftractor verder te ontwikkelen.

Zijn idee is een tractor voor bermonderhoud waarbij waterstof in de tractor wordt omgezet in elektrische stroom. Bakker: “Batterijen zijn te groot voor een tractor en zo krijg je toch een duurzaam voertuig.” Zijn idee kwam op het juiste moment. De tractor draagt bij aan de verduurzaming van de agrarische sector en het vinden van oplossingen voor de stikstofproblematiek. Bakker: “We hebben nog wel wat uitdagingen te gaan, maar ik zie potentie en oplossingen.”

Rechts op de foto: Ruud Bakker van Next Generation Machinery (foto: Marc Moussault).
Rechts op de foto: Ruud Bakker van Next Generation Machinery (foto: Marc Moussault).

Subsidie

De MIT-haalbaarheidssubsidie is een regeling voor Noord-Hollandse bedrijven waarbij minimaal 1 MKB’er betrokken is. De subsidie kan aangevraagd worden voor innovatieprojecten binnen de sectoren agri & food, biobased economy, chemie, creatieve industrie, energie, life science and health, logistiek, tuinbouw en uitgangsmaterialen of water. De subsidie is bedoeld om het potentieel van een project te onderzoeken. De sterke en zwakke punten van een project worden hiermee in kaart gebracht, evenals de kansen en risico’s.
Bakker: “Ons onderzoek richt zich op een aantal vragen, waaronder: hoe krijg je brandstof in de tractor en hoe krijg je de tractor kostencompetitief met dieseltractoren. Ons doel is dat de tractor over 5 á 7 jaar evenveel kost als een dieseltractor.” De verwachting is dat het onderzoek in mei 2020 is afgerond.

GO!-NH

Tijdens de deelname aan GO!-NH kreeg Ruud Bakker 3 maanden de tijd en de ruimte om zijn idee uit te werken. Bakker: “Tijdens GO!-NH hebben we nieuwe technische partners ontmoet en ondersteuning gekregen om ons concept verder uit te werken.”
GO!-NH is een versnellingsprogramma waarbij 2 keer per jaar een groep ondernemers uit Noord-Holland trainingen, tools en professionele ondersteuning van experts krijgt om hun bedrijf te ontwikkelen. Aanmelden voor de nieuwe track kan in januari.

De provincie Noord-Holland heeft verschillende innovatie instrumenten tot haar beschikking. Ruuds idee is een voorbeeld van een ondernemer die in meerdere fases van zijn innovatie ondersteuning van de provincie heeft gekregen. Eerst via GO!-NH, erna via de MIT-subsidie. De provincie vervult hiermee een rol in de verandering naar een duurzame en schone economie.