Februari 2019

 • Expositie ‘Uit alle windstreken’ toont aanwinsten Provinciale Atlas

  (28 februari 2019)

  Expositie ‘Uit alle windstreken’ toont aanwinsten Provinciale Atlas (foto) Gedeputeerde Jack van der Hoek opent op 1 maart de tentoonstelling 'Uit alle windstreken. Nieuwe aanwinsten Provinciale Atlas Noord-Holland 2018'.

 • Vierkant van de stolpboerderij verplaatst

  (28 februari 2019)

  Vierkant van de stolpboerderij verplaatst (foto) Het vierkant van de stolpboerderij aan de Lagelaan is maandag 25 februari verplaatst. Dit leverde mooie beelden op.

 • Verkeershinder door werkzaamheden aan Zijperbrug in Schagen

  (28 februari 2019)

  Verkeershinder door werkzaamheden aan Zijperbrug in Schagen De provincie Noord-Holland sluit de Zijperbrug in Schagen (kruising Grote Sloot en Provincialeweg N248) aan op de centrale brug- en sluisbediening in Heerhugowaard. Daarvoor worden werkzaamheden verricht van 11 maart tot 1 april 2019. Tijdens deze periode is er enige hinder voor zowel het weg- als het vaarwegverkeer.

 • Devika Partiman winnaar Ribbius Peletier Penning

  (28 februari 2019)

  Devika Partiman (foto) De oprichter en voorzitter van Stichting Stem op een vrouw, Devika Partiman, mag als eerste winnaar de Ribbius Peletier Penning in ontvangst nemen. Volgens de vakjury is de wijze waarop zij haar ideeën vormgeeft ‘briljant’.

 • Noord-Holland haalt 728 miljoen aan Europees geld binnen

  (27 februari 2019)

  Noord-Holland haalt 728 miljoen aan Europees geld binnen Tussen 2014 en 2018 is 728 miljoen euro aan Europese subsidie toegekend aan organisaties in Noord-Holland, die daarmee 2130 projecten hebben uitgevoerd.

 • Doseerlicht voor betere doorstroming bedrijventerrein Boekelermeer

  (26 februari 2019)

  Doseerlicht voor betere doorstroming bedrijventerrein Boekelermeer De provincie Noord-Holland plaats op donderdag 28 februari bij de afrit Boekelermeer komende vanaf de A9 (Alkmaar richting Heerhugowaard) een doseerlicht.

 • Nieuwe aanwinsten Noord-Hollands werelderfgoed

  (25 februari 2019)

  Nieuw aanwinsten Noord-Hollands werelderfgoed - wandelaars Vanaf 1 maart 2019 loopt over de Liniebrug bij Nigtevecht een nieuw Lange Afstand Wandelpad (LAW), het Waterliniepad.

 • Blog: Politieke gelijkheid: een onvoltooid project

  (25 februari 2019)

  Liza Mügge We vieren dit jaar 100 jaar vrouwenkiesrecht, dat is een feestje waard. Maar het is ook een moment voor reflectie, want ondanks gelijke rechten zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in de politiek. Hoe kan dat?

 • Afsluiting N201 door onderhoud aan Amstelaquaduct en Waterwolftunnel

  (25 februari 2019)

  Afsluiting N201 door onderhoud aan Amstelaquaduct en Waterwolftunnel De provincie Noord-Holland voert van 7 tot en met 10 maart 2019 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolftunnel (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer).

 • Gunning Hilversumse deel van toekomstige HOV-lijn definitief

  (22 februari 2019)

  Gunning Hilversumse deel van toekomstige HOV-lijn definitief (foto) Spoorwegbeheerder ProRail heeft in het kader van het project HOV in ’t Gooi de aanleg van de vrije busbaan in Hilversum definitief aan bouwbedrijf BAM gegund. Eerder in het proces ging de opdracht naar een bouwcombinatie van VolkerWessels. Dat gunningsbesluit is naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem begin deze week, ingetrokken.

 • Vitaalste recreatieparken staan in de Noordkop van Noord-Holland

  (22 februari 2019)

  Vitaalste recreatieparken staan in de Noordkop van Noord-Holland De Kop van Noord-Holland heeft de meest vitale recreatieparken van Nederland. Dat blijkt uit de Vitaliteitsscan, uitgevoerd door bureau ZKA in opdracht van het programma De Kop Werkt!. Bijna de helft van de 120 onderzochte parken is vitaal. Dat is meer dan in andere onderzochte regio’s in Nederland.

 • Afsluiting Rekervlotbrug bij Koedijk op 28 februari

  (21 februari 2019)

  Afsluiting Rekervlotbrug bij Koedijk op 28 februari Op 28 februari 2019 voert de provincie Noord-Holland onderhoud uit aan de Rekervlotbrug tussen Koedijk en Bergen. Tijdens de werkzaamheden wordt de brug afgesloten en kunnen (brom)fietsers en voetgangers de fietsbrug niet gebruiken. Scheepvaartverkeer heeft geen last van de werkzaamheden.

 • Reizigers Haarlem/IJmond vaker met bus

  (21 februari 2019)

  Reizigers Haarlem/IJmond vaker met bus In 2 jaar tijd is het aantal busreizigers in de regio Haarlem/IJmond met 21% gestegen. Dat zijn in oktober 2018 ruim 100.000 meer reizigers dan in oktober 2016.

 • Duurzaamheid, milieu en vervoer belangrijkste provincie-onderwerpen voor Noord-Hollanders

  (20 februari 2019)

  Duurzaamheid, milieu en vervoer belangrijkste provincie-onderwerpen voor Noord-Hollanders Noord-Hollanders vinden het belangrijk dat de provincie waar zij wonen voldoende aandacht besteedt aan duurzaamheid en milieu en aan verkeer en vervoer.

 • Update bomenkap Ouderkerk aan de Amstel

  (20 februari 2019)

  Update bomenkap Ouderkerk aan de Amstel De provincie Noord-Holland heeft onderzocht of de actualisatie van het vleermuisonderzoek geldt voor alle 17 te kappen bomen in Ouderkerk aan de Amstel of voor een gedeelte daarvan. Inmiddels is duidelijk dat 1 boom op Hoger Einde-Noord toch al vóór het broedseizoen gekapt kan worden en het aanvullende vleermuisonderzoek voor deze boom niet noodzakelijk is.

 • Voorjaar op komst: maatregelen Anna’s Hoeve hervat

  (20 februari 2019)

  Voorjaar op komst: maatregelen Anna’s Hoeve hervat Opsomming Nu het warmer wordt, ontwaken in wandelbos Anna’s Hoeve ook de kamsalamander en ringslang uit hun winterslaap. Om te voorkomen dat deze dieren zich van veilig gebied naar toekomstig werkgebied verplaatsen, heeft de provincie Noord-Holland medio 2018 amfibieschermen geplaatst.

 • Onderzoek naar kabels en leidingen voor herinrichting N239

  (20 februari 2019)

  Onderzoek naar kabels en leidingen voor herinrichting N239 De provincie Noord-Holland verricht van woensdag 20 februari tot en met vrijdag 1 maart onderzoek naar de ligging van kabels en leidingen rond de N239.

 • Zaterdag 23 februari: Oosterengweg Hilversum opnieuw afgesloten

  (19 februari 2019)

  Zaterdag 23 februari: Oosterengweg Hilversum opnieuw afgesloten Opsomming Afgelopen zaterdag is er volgens plan gewerkt aan het plaatsen van een hemelwaterriool en een aantal mantelbuizen in de Oosterengweg. Om het werk goed en veilig uit te kunnen voeren, werd een deel van de weg afgesloten.

 • Provinciale subsidie voor Noord-Hollands mkb

  (18 februari 2019)

  Provinciale subsidie voor Noord-Hollands mkb Om duurzame innovaties te stimuleren, stelt de provincie Noord-Holland dit jaar € 6 miljoen euro beschikbaar voor Noord-Hollandse ondernemers op het gebied van Energie & Chemie (inclusief Biobased), Agri & Food, Tuinbouw, Water, Creatieve Industrie, Logistiek en Life Sciences & Health.

 • € 2,9 miljoen voor wijkplannen warmtetransitie

  (18 februari 2019)

  € 2,9 miljoen voor wijkplannen warmtetransitie (foto) De provincie Noord-Holland stelt een subsidie van € 2,9 miljoen beschikbaar voor wijkplannen warmtetransitie. Gemeenten kunnen de subsidie vanaf 1 maart 2019 aanvragen.

 • Nieuw portaal voor elektrisch laden

  (15 februari 2019)

  Nieuw portaal voor elektrisch laden (foto) De 4 grote steden (G4) en MRA-Elektrisch lanceren een nieuw portaal met realtime inzicht in het elektrisch laden in Nederland. De website evdata.nl laat de ontwikkeling en de actuele stand van het elektrisch laden in Nederland zien, gebaseerd op gegevens van meer dan 11.000 openbare laadpunten.

 • Noord-Holland op schema met Natuurnetwerk Nederland

  (15 februari 2019)

  Noord-Holland op schema met Natuurnetwerk Nederland (foto) De provincie ligt op schema om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren. Het doel van het NNN (voorheen: 'Ecologische Hoofdstructuur') is om natuurgebieden en het omringende agrarisch gebied beter met elkaar te verbinden ter bevordering van de biodiversiteit.

 • In Noord-Holland is het stil

  (15 februari 2019)

  Stiltegebied De Wijde Blik en Bovenkerkerpolder bij Amstelveen en Grootslag West in West-Friesland blijven een stiltegebied. In 2017 bleken deze gebieden niet aan de criteria van een stiltegebied te voldoen. Er zijn ‘stiltetafels’ georganiseerd om te kijken of het nog zinvol en wenselijk was om deze gebieden als stiltegebied te behouden.

 • Provincies tekenen met Rijk en lokale overheden voor 0 verkeersslachtoffers

  (14 februari 2019)

  Provincies tekenen met Rijk en lokale overheden voor 0 verkeersslachtoffers Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, gedeputeerde Verkeersveiligheid Harry van der Maas van de gezamenlijke provincies, Gerard Slegers (Vervoerregio Amsterdam), Peter Meij (MRDH) en Harald Bouman (VNG) tekenden donderdag 14 februari voor een nieuw tijdperk voor verkeersveiligheid.

 • Excursie Natuurontwikkeling Waalenburg

  (14 februari 2019)

  Excursie Natuurontwikkeling Waalenburg (foto) De provincie Noord-Holland nodigt inwoners voor een laatste keer uit om woensdag 27 februari een kijkje te nemen achter de bouwhekken van natuurgebied Waalenburg. Zij bezoeken dan samen met aannemer Combinatie Tessel, beheerder Natuurmonumenten en de provincie de werkzaamheden in het gebied.

 • Nieuw meldpunt belemmeringen circulaire economie

  (14 februari 2019)

  Nieuw meldpunt belemmeringen circulaire economie (foto) Bedrijven die duurzamer willen omgaan met grondstoffen, productieprocessen en afval kunnen belemmeringen voor circulaire economie melden bij een speciaal meldpunt. Gedeputeerde Jack van der Hoek opende het loket tijdens het Innovatiefestival Noord-Holland.

 • Provincie geeft impuls aan modernisering en verduurzaming glastuinbouw Noord-Holland

  (14 februari 2019)

  Provincie geeft impuls aan modernisering en verduurzaming glastuinbouw Noord-Holland De provincie Noord-Holland stelt € 4 miljoen subsidie beschikbaar voor telers die willen verhuizen naar glastuinbouwgebieden. Door de concentratie van deze bedrijven zijn investeringen in nieuwe infrastructuur, warmtenetten en aardwarmte-installaties mogelijk.

 • Aardbeivlinder heeft het moeilijk en de Tjiftjaf doet het goed

  (13 februari 2019)

  Aardbeivlinder heeft het moeilijk en de Tjiftjaf doet het goed De populatie weidevogels in Noord-Holland is stabiel, maar de grutto en de kievit hebben het moeilijk.

 • Bamboe, bermgras, suikerriet en hars op en langs de provinciale weg

  (13 februari 2019)

  Biobased Op en langs de N231 in Amstelveen legt de provincie Noord-Holland de eerste biobased proeftuin aan.

 • Nachtelijke werkzaamheden Westerweg (N242) bij Alkmaar

  (13 februari 2019)

  Nachtelijke werkzaamheden Westerweg (N242) bij Alkmaar Afbeelding De provincie Noord-Holland verricht van 14 februari om 22.00 uur tot 15 februari 05.00 uur herstelwerkzaamheden aan het asfalt op de Westerweg (N242) richting het zuiden bij Alkmaar ter hoogte van Oudorp.

 • 2/3e Noord-Hollanders vindt verkiezingen Provinciale Staten belangrijk

  (13 februari 2019)

  2/3e Noord-Hollanders vindt verkiezingen Provinciale Staten belangrijk Noord-Hollanders kunnen op 20 maart stemmen voor Provinciale Staten. 6 van de 10 geeft aan dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Epiphaneia in opdracht van de provincie heeft gedaan onder 1500 Noord-Hollanders.

 • Op avontuur in de duinen in 1799

  (12 februari 2019)

  Op avontuur in de duinen in 1799 In de voorjaarsvakantie kunnen bezoekers van Huis van Hilde op ontdekkingstocht door de duinen samen met Cor Prins, de vinder van de Russische soldaat. Hij vertelt over de slag bij Castricum die daar in 1799 plaatsvond. De hele vakantie is er in Huis van Hilde van alles te doen.

 • Inloopavond over werkzaamheden N231 (Aalsmeer en Amstelveen)

  (06 januari 2020)

  Inloopavond over werkzaamheden N231 (Aalsmeer en Amstelveen) De provincie Noord-Holland organiseert op donderdag 28 februari 2019 een inloopavond over het groot onderhoud aan de provinciale weg N231.

 • Kapwerkzaamheden Industrieweg Wormerveer

  (11 februari 2019)

  Kapwerkzaamheden Industrieweg Wormerveer Om de N246 veiliger te maken, verlegt de provincie Noord-Holland op sommige plaatsen het fietspad, de rijbaan of de sloot. Om daarvoor ruimte te maken, worden bomen gekapt tussen de Industrieweg en de N246 (Wormerveer).

 • Werkzaamheden De Staart in natuurgebied Waalenburg duren tot Pasen

  (08 februari 2019)

  Werkzaamheden De Staart in natuurgebied Waalenburg duren tot Pasen De provincie Noord-Holland heeft de graafwerkzaamheden aan de randsloot in natuurgebied Waalenburg op Texel afgerond. Ook is een groot deel van de grond uit het gebied vervoerd. In maart start de herinrichting van De Staart.

 • 'Ruimte voor groei' in Noord-Holland

  (08 februari 2019)

  Ruimte voor groei in Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben na bijna 4 jaar de balans opgemaakt van de activiteiten die voortkomen uit het coalitieakkoord 'Ruimte voor groei 2015-2019'. Het college is positief over de uitkomsten van de evaluatie. Vrijwel alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd.

 • Afsluiting Rekervlotbrug bij Koedijk op 13 februari

  (08 februari 2019)

  Afsluiting Rekervlotbrug bij Koedijk op 13 februari De provincie voert op 13 februari 2019 onderhoud uit aan de Rekervlotbrug tussen Koedijk en Bergen. Tijdens de werkzaamheden wordt de brug afgesloten en kunnen (brom)fietsers en voetgangers de fietsbrug niet gebruiken. Scheepvaartverkeer heeft geen last van de werkzaamheden.

 • Noord-Holland trapt provinciale verkiezingen af

  (20 februari 2019)

  Noord-Holland trapt provinciale verkiezingen af De Noord-Hollandse campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen start op woensdag 13 februari 2019. Alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen stellen zich dan voor, gaan in op hun campagneactiviteiten en vullen tijdens de bijeenkomst de Stemwijzer in.

 • Werkzaamheden Ring Alkmaar West (N242) op 8 februari 2019

  (24 december 2019)

  Werkzaamheden Ring Alkmaar West (N242) op 8 februari 2019 De provincie Noord-Holland verricht op vrijdag 8 februari 2019 een spoedreparatie aan het asfalt op de N242 bij Alkmaar ter hoogte van de Smaragdweg.

 • Workshops voor agrosector en sector kunststof en consumentengoederen

  (07 februari 2019)

  Workshops voor agrosector en sector kunststof en consumentengoederen (foto2) De provincie Noord-Holland organiseert samen met ClickNL workshops Circulaire Economie (CIRCO). Bedrijven ontdekken tijdens een driedaags programma de mogelijkheden van circulair ondernemen en verkennen nieuwe businessmodellen en slimme ontwerpstrategieën voor hun onderneming.

 • Openstelling Leeghwaterbrug (N242) vastgesteld op eind augustus

  (06 februari 2019)

  Openstelling Leeghwaterbrug (N242) vastgesteld op eind augustus Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben de ingebruikname van de Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar vastgesteld op 25 augustus 2019.

 • Gedeputeerde Staten stellen plan van aanpak voor landschapsplan Stelling van Amsterdam en Verbinding A8-A9 vast

  (06 februari 2019)

  Gedeputeerde Staten stellen plan van aanpak voor landschapsplan Stelling van Amsterdam en Verbinding A8-A9 vast De provincie Noord-Holland werkt, samen met haar partners, aan het versterken van de Stelling van Amsterdam en het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied tussen de A8 en de A9.

 • Uitstel bomenkap door actualisatie vleermuisonderzoek

  (05 februari 2019)

  Uitstel bomenkap door actualisatie vleermuisonderzoek De provincie Noord-Holland stelt de kap van 17 bomen in gemeente Ouderkerk aan de Amstel uit om het vleermuisonderzoek te actualiseren.

 • Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 4 februari 2019

  (05 februari 2019)

  Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 4 februari 2019 Provinciale Staten namen op de Dag van de Kandidaatstelling, de laatste dag waarop politieke partijen hun kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart in kunnen leveren, een breed gedragen Regenbooginitiatief aan.

 • Besluit Provinciaal inpassingsplan N247 maand opgeschoven

  (05 februari 2019)

  Besluit Provinciaal inpassingsplan N247 maand opgeschoven Provinciale Staten besloten maandag 4 februari het definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) voor N247 niet te behandelen.

 • Provincie maakt verplaatsing Corendon Boeing mogelijk

  (05 februari 2019)

  Provincie maakt verplaatsing Corendon Boeing mogelijk Van 5 tot 10 februari wordt een Boeing 747 van Schiphol naar Badhoevedorp gereden over de provinciale weg N232. De provincie Noord-Holland heeft samen met Corendon, de gemeente Haarlemmermeer en transportbedrijf Mammoet gekeken hoe het transport op de meest veilige en efficiënte manier over de weg vervoerd kan worden.

 • Jeroen Noot programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord

  (04 februari 2019)

  Jeroen Noot programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord Het bestuur van Stichting GreenPort Noord-Holland Noord heeft Jeroen Noot benoemd als programmamanager van GreenPort NHN. Per 1 maart is hij het gezicht van de organisatie.

 • Zaterdag 16 februari 2019: Oosterengweg (Hilversum) dicht

  (04 februari 2019)

  Zaterdag 16 februari 2019: Oosterengweg (Hilversum) dicht De Oosterengweg in Hilversum is 16 februari tussen 7.00 en 17.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Die dag wordt er een nieuw hemelwaterriool in de Oosterengweg gelegd.

 • Herstelwerkzaamheden Provincialeweg Langedijk (N504): 4 en 5 februari 2019

  (17 januari 2020)

  Herstelwerkzaamheden Provincialeweg Langedijk (N504): 4 en 5 februari 2019 De provincie Noord-Holland verricht op maandag 4 en dinsdag 5 februari 2019 herstelwerkzaamheden op de N504 in Langedijk. Er wordt gewerkt aan een storing in de verkeersregelinstallatie.

 • Metropoolregio Amsterdam stelt sleutelprojecten woningbouwopgave vast

  (01 februari 2019)

  Metropoolregio Amsterdam stelt sleutelprojecten woningbouwopgave vast De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil samen met de rijksoverheid optrekken om te voorzien in de enorme woningbouwbehoefte in de regio. De totale behoefte is 230.000 woningen tot 2040, waarvan een groot deel al moet worden gebouwd voor 2025.

 • Teams GO!-NH ronden Accelerator Circulaire Economie succesvol af

  (01 februari 2019)

  Teams GO!-NH ronden Accelerator Circulaire Economie succesvol af (foto) Met pitches, interviews, mini-masterclasses en deep dives sloten de 16 teams van de GO-NH! Accelerator Circulaire Economie de Week van de Circulaire Economie af. In het circulaire ABN Amro Paviljoen CIRCL op de Zuidas bruiste het van de circulaire businessideeën!

 • Wadlopen wordt veiliger

  (01 februari 2019)

  Wadlopen wordt veiliger (foto) De regels voor wandelingen op het wad worden aangepast, zodat het wadlopen veiliger gebeurt. Ook gelden voortaan dezelfde regels in het hele Waddengebied. Dat hebben de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland besloten.

 • De Kop Werkt aan groene banen

  (01 februari 2019)

  De Kop Werkt aan groene banen (foto) De agribusiness is een belangrijke economische sector voor de Kop van Noord-Holland. Om te zorgen voor voldoende goed opgeleid personeel hebben ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de Kop het convenant AgriProjecten Match2020 ondertekend.

 • Voorbereidende werkzaamheden Brug Ouderkerk aan de Amstel weer opgestart

  (01 februari 2019)

  Voorbereidende werkzaamheden Brug Ouderkerk aan de Amstel weer opgestart Met het graven van proefsleuven zijn 30 januari 2019 de voorbereidende werkzaamheden buiten weer opgestart voor de vervanging van de Brug Ouderkerk aan de Amstel (N522). De komende tijd vinden meer voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals kapwerkzaamheden, de bouw van brugonderdelen en het boren en verleggen van kabels en leidingen.