Februari 2019

 • Nieuw portaal voor elektrisch laden

  (15 februari 2019)

  Nieuw portaal voor elektrisch laden (foto) De 4 grote steden (G4) en MRA-Elektrisch lanceren een nieuw portaal met realtime inzicht in het elektrisch laden in Nederland. Op de website evdata.nl laat de ontwikkeling en de actuele stand van het elektrisch laden in Nederland zien, gebaseerd op gegevens van meer dan 11.000 openbare laadpunten.

 • Noord-Holland op schema met Natuurnetwerk Nederland

  (15 februari 2019)

  Noord-Holland op schema met Natuurnetwerk Nederland (foto) De provincie ligt op schema om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren. Het doel van het NNN (voorheen: 'Ecologische Hoofdstructuur') is om natuurgebieden en het omringende agrarisch gebied beter met elkaar te verbinden ter bevordering van de biodiversiteit.

 • In Noord-Holland is het stil

  (15 februari 2019)

  Stiltegebied De Wijde Blik en Bovenkerkerpolder bij Amstelveen en Grootslag West in West-Friesland blijven een stiltegebied. In 2017 bleken deze gebieden niet aan de criteria van een stiltegebied te voldoen. Er zijn ‘stiltetafels’ georganiseerd om te kijken of het nog zinvol en wenselijk was om deze gebieden als stiltegebied te behouden.

 • Provincies tekenen met Rijk en lokale overheden voor 0 verkeersslachtoffers

  (14 februari 2019)

  Provincies tekenen met Rijk en lokale overheden voor 0 verkeersslachtoffers Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, gedeputeerde Verkeersveiligheid Harry van der Maas van de gezamenlijke provincies, Gerard Slegers (Vervoerregio Amsterdam), Peter Meij (MRDH) en Harald Bouman (VNG) tekenden donderdag 14 februari voor een nieuw tijdperk voor verkeersveiligheid.

 • Excursie Natuurontwikkeling Waalenburg

  (14 februari 2019)

  Excursie Natuurontwikkeling Waalenburg (foto) De provincie Noord-Holland nodigt inwoners voor een laatste keer uit om woensdag 27 februari een kijkje te nemen achter de bouwhekken van natuurgebied Waalenburg. Zij bezoeken dan samen met aannemer Combinatie Tessel, beheerder Natuurmonumenten en de provincie de werkzaamheden in het gebied.

 • Nieuw meldpunt belemmeringen circulaire economie

  (14 februari 2019)

  Nieuw meldpunt belemmeringen circulaire economie (foto) Bedrijven die duurzamer willen omgaan met grondstoffen, productieprocessen en afval kunnen belemmeringen voor circulaire economie melden bij een speciaal meldpunt. Gedeputeerde Jack van der Hoek opende het loket tijdens het Innovatiefestival Noord-Holland.

 • Provincie geeft impuls aan modernisering en verduurzaming glastuinbouw Noord-Holland

  (14 februari 2019)

  Provincie geeft impuls aan modernisering en verduurzaming glastuinbouw Noord-Holland De provincie Noord-Holland stelt € 4 miljoen subsidie beschikbaar voor telers die willen verhuizen naar glastuinbouwgebieden. Door de concentratie van deze bedrijven zijn investeringen in nieuwe infrastructuur, warmtenetten en aardwarmte-installaties mogelijk.

 • Aardbeivlinder heeft het moeilijk en de Tjiftjaf doet het goed

  (13 februari 2019)

  Aardbeivlinder heeft het moeilijk en de Tjiftjaf doet het goed De populatie weidevogels in Noord-Holland is stabiel, maar de grutto en de kievit hebben het moeilijk.

 • Partijen vullen StemWijzer in tijdens aftrap Provinciale Statenverkiezingen

  (13 februari 2019)

  Partijen vullen StemWijzer in tijdens aftrap Provinciale Statenverkiezingen Op 3 rijen zitten 15 Noord-Hollandse lijsttrekkers achter een computer in de Statenzaal van het provinciehuis in Haarlem. De partijen vullen woensdag 13 februari de StemWijzer in tijdens de landelijke lancering van de StemWijzer door ProDemos.

 • Bamboe, bermgras, suikerriet en hars op en langs de provinciale weg

  (13 februari 2019)

  Biobased Op en langs de N231 in Amstelveen legt de provincie Noord-Holland de eerste biobased proeftuin aan.

 • Nachtelijke werkzaamheden Westerweg (N242) bij Alkmaar

  (13 februari 2019)

  Nachtelijke werkzaamheden Westerweg (N242) bij Alkmaar Afbeelding De provincie Noord-Holland verricht van 14 februari om 22.00 uur tot 15 februari 05.00 uur herstelwerkzaamheden aan het asfalt op de Westerweg (N242) richting het zuiden bij Alkmaar ter hoogte van Oudorp.

 • 2/3e Noord-Hollanders vindt verkiezingen Provinciale Staten belangrijk

  (13 februari 2019)

  2/3e Noord-Hollanders vindt verkiezingen Provinciale Staten belangrijk Noord-Hollanders kunnen op 20 maart stemmen voor Provinciale Staten. 6 van de 10 geeft aan dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Epiphaneia in opdracht van de provincie heeft gedaan onder 1500 Noord-Hollanders.

 • Op avontuur in de duinen in 1799

  (12 februari 2019)

  Op avontuur in de duinen in 1799 In de voorjaarsvakantie kunnen bezoekers van Huis van Hilde op ontdekkingstocht door de duinen samen met Cor Prins, de vinder van de Russische soldaat. Hij vertelt over de slag bij Castricum die daar in 1799 plaatsvond. De hele vakantie is er in Huis van Hilde van alles te doen.

 • Inloopavond over werkzaamheden N231 (Aalsmeer en Amstelveen)

  (12 februari 2019)

  Inloopavond over werkzaamheden N231 (Aalsmeer en Amstelveen) De provincie Noord-Holland organiseert op donderdag 28 februari 2019 een inloopavond over het groot onderhoud aan de provinciale weg N231.

 • Kapwerkzaamheden Industrieweg Wormerveer

  (11 februari 2019)

  Kapwerkzaamheden Industrieweg Wormerveer Om de N246 veiliger te maken, verlegt de provincie Noord-Holland op sommige plaatsen het fietspad, de rijbaan of de sloot. Om daarvoor ruimte te maken, worden bomen gekapt tussen de Industrieweg en de N246 (Wormerveer).

 • Werkzaamheden De Staart in natuurgebied Waalenburg duren tot Pasen

  (08 februari 2019)

  Werkzaamheden De Staart in natuurgebied Waalenburg duren tot Pasen De provincie Noord-Holland heeft de graafwerkzaamheden aan de randsloot in natuurgebied Waalenburg op Texel afgerond. Ook is een groot deel van de grond uit het gebied vervoerd. In maart start de herinrichting van De Staart.

 • 'Ruimte voor groei' in Noord-Holland

  (08 februari 2019)

  Ruimte voor groei in Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben na bijna 4 jaar de balans opgemaakt van de activiteiten die voortkomen uit het coalitieakkoord 'Ruimte voor groei 2015-2019'. Het college is positief over de uitkomsten van de evaluatie. Vrijwel alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd.

 • Afsluiting Rekervlotbrug bij Koedijk op 13 februari

  (08 februari 2019)

  Afsluiting Rekervlotbrug bij Koedijk op 13 februari De provincie voert op 13 februari 2019 onderhoud uit aan de Rekervlotbrug tussen Koedijk en Bergen. Tijdens de werkzaamheden wordt de brug afgesloten en kunnen (brom)fietsers en voetgangers de fietsbrug niet gebruiken. Scheepvaartverkeer heeft geen last van de werkzaamheden.

 • Noord-Holland trapt provinciale verkiezingen af

  (08 februari 2019)

  Noord-Holland trapt provinciale verkiezingen af De Noord-Hollandse campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen start op woensdag 13 februari 2019. Alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen stellen zich dan voor, gaan in op hun campagneactiviteiten en vullen tijdens de bijeenkomst de Stemwijzer in.

 • Werkzaamheden Ring Alkmaar West (N242) op 8 februari 2019

  (07 februari 2019)

  Werkzaamheden Ring Alkmaar West (N242) op 8 februari 2019 De provincie Noord-Holland verricht op vrijdag 8 februari 2019 een spoedreparatie aan het asfalt op de N242 bij Alkmaar ter hoogte van de Smaragdweg.

 • Workshops voor agrosector en sector kunststof en consumentengoederen

  (07 februari 2019)

  Workshops voor agrosector en sector kunststof en consumentengoederen (foto2) De provincie Noord-Holland organiseert samen met ClickNL workshops Circulaire Economie (CIRCO). Bedrijven ontdekken tijdens een driedaags programma de mogelijkheden van circulair ondernemen en verkennen nieuwe businessmodellen en slimme ontwerpstrategieën voor hun onderneming.

 • Openstelling Leeghwaterbrug (N242) vastgesteld op eind augustus

  (06 februari 2019)

  Openstelling Leeghwaterbrug (N242) vastgesteld op eind augustus Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben de ingebruikname van de Leeghwaterbrug (N242) in Alkmaar vastgesteld op 25 augustus 2019.

 • Gedeputeerde Staten stellen plan van aanpak voor landschapsplan Stelling van Amsterdam en Verbinding A8-A9 vast

  (06 februari 2019)

  Gedeputeerde Staten stellen plan van aanpak voor landschapsplan Stelling van Amsterdam en Verbinding A8-A9 vast De provincie Noord-Holland werkt, samen met haar partners, aan het versterken van de Stelling van Amsterdam en het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied tussen de A8 en de A9.

 • Uitstel bomenkap door actualisatie vleermuisonderzoek

  (05 februari 2019)

  Uitstel bomenkap door actualisatie vleermuisonderzoek De provincie Noord-Holland stelt de kap van 17 bomen in gemeente Ouderkerk aan de Amstel uit om het vleermuisonderzoek te actualiseren.

 • Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 4 februari 2019

  (05 februari 2019)

  Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 4 februari 2019 Provinciale Staten namen op de Dag van de Kandidaatstelling, de laatste dag waarop politieke partijen hun kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart in kunnen leveren, een breed gedragen Regenbooginitiatief aan.

 • Besluit Provinciaal inpassingsplan N247 maand opgeschoven

  (05 februari 2019)

  Besluit Provinciaal inpassingsplan N247 maand opgeschoven Provinciale Staten besloten maandag 4 februari het definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) voor N247 niet te behandelen.

 • Provincie maakt verplaatsing Corendon Boeing mogelijk

  (05 februari 2019)

  Provincie maakt verplaatsing Corendon Boeing mogelijk Van 5 tot 10 februari wordt een Boeing 747 van Schiphol naar Badhoevedorp gereden over de provinciale weg N232. De provincie Noord-Holland heeft samen met Corendon, de gemeente Haarlemmermeer en transportbedrijf Mammoet gekeken hoe het transport op de meest veilige en efficiënte manier over de weg vervoerd kan worden.

 • Jeroen Noot programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord

  (04 februari 2019)

  Jeroen Noot programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord Het bestuur van Stichting GreenPort Noord-Holland Noord heeft Jeroen Noot benoemd als programmamanager van GreenPort NHN. Per 1 maart is hij het gezicht van de organisatie.

 • Zaterdag 16 februari 2019: Oosterengweg (Hilversum) dicht

  (04 februari 2019)

  Zaterdag 16 februari 2019: Oosterengweg (Hilversum) dicht De Oosterengweg in Hilversum is 16 februari tussen 7.00 en 17.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Die dag wordt er een nieuw hemelwaterriool in de Oosterengweg gelegd.

 • Herstelwerkzaamheden Provincialeweg Langedijk (N504): 4 en 5 februari 2019

  (04 februari 2019)

  Herstelwerkzaamheden Provincialeweg Langedijk (N504): 4 en 5 februari 2019 De provincie Noord-Holland verricht op maandag 4 en dinsdag 5 februari 2019 herstelwerkzaamheden op de N504 in Langedijk. Er wordt gewerkt aan een storing in de verkeersregelinstallatie.

 • Metropoolregio Amsterdam stelt sleutelprojecten woningbouwopgave vast

  (01 februari 2019)

  Metropoolregio Amsterdam stelt sleutelprojecten woningbouwopgave vast De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil samen met de rijksoverheid optrekken om te voorzien in de enorme woningbouwbehoefte in de regio. De totale behoefte is 230.000 woningen tot 2040, waarvan een groot deel al moet worden gebouwd voor 2025.

 • Teams GO!-NH ronden Accelerator Circulaire Economie succesvol af

  (01 februari 2019)

  Teams GO!-NH ronden Accelerator Circulaire Economie succesvol af (foto) Met pitches, interviews, mini-masterclasses en deep dives sloten de 16 teams van de GO-NH! Accelerator Circulaire Economie de Week van de Circulaire Economie af. In het circulaire ABN Amro Paviljoen CIRCL op de Zuidas bruiste het van de circulaire businessideeën!

 • Wadlopen wordt veiliger

  (01 februari 2019)

  Wadlopen wordt veiliger (foto) De regels voor wandelingen op het wad worden aangepast, zodat het wadlopen veiliger gebeurt. Ook gelden voortaan dezelfde regels in het hele Waddengebied. Dat hebben de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland besloten.

 • De Kop Werkt aan groene banen

  (01 februari 2019)

  De Kop Werkt aan groene banen (foto) De agribusiness is een belangrijke economische sector voor de Kop van Noord-Holland. Om te zorgen voor voldoende goed opgeleid personeel hebben ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de Kop het convenant AgriProjecten Match2020 ondertekend.

 • Voorbereidende werkzaamheden Brug Ouderkerk aan de Amstel weer opgestart

  (01 februari 2019)

  Voorbereidende werkzaamheden Brug Ouderkerk aan de Amstel weer opgestart Met het graven van proefsleuven zijn 30 januari 2019 de voorbereidende werkzaamheden buiten weer opgestart voor de vervanging van de Brug Ouderkerk aan de Amstel (N522). De komende tijd vinden meer voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals kapwerkzaamheden, de bouw van brugonderdelen en het boren en verleggen van kabels en leidingen.