Jeroen Noot programmamanager GreenPort Noord-Holland Noord

(04 februari 2019)

Het bestuur van Stichting GreenPort Noord-Holland Noord heeft Jeroen Noot benoemd als programmamanager van GreenPort NHN. Per 1 maart is hij het gezicht van de organisatie.

Jeroen Noot is al jaren in diverse functies actief op het scheidsvlak van overheid en bedrijfsleven. De laatste jaren is hij onder meer als projectleider actief voor Greenport NHN.

Gedeputeerde Jaap Bond, voorzitter van de stuurgroep Greenport Noord-Holland Noord is blij met de snelle benoeming van een opvolger voor Rian Van Dam en kijkt uit naar de samenwerking met Noot.

“Ik ken Jeroen als iemand die veel weet van de sector, die het gebied goed kent, en vanuit het project Evergreen al nauw betrokken is bij de Greenport Noord-Holland Noord.”