Noord-Holland op schema met Natuurnetwerk Nederland

(15 februari 2019)

De provincie ligt op schema om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren. Het doel van het NNN (voorheen: 'Ecologische Hoofdstructuur') is om natuurgebieden en het omringende agrarisch gebied beter met elkaar te verbinden ter bevordering van de biodiversiteit.

Noord-Holland op schema met Natuurnetwerk Nederland

Noord-Holland heeft al sinds 2013 (decentralisatie natuurbeleid) circa 2500 hectare NNN gerealiseerd. Dat is 90% van de totale opgave. Tegelijkertijd is de opgave voor meer NNN met ongeveer 1200 hectare toegenomen.

Gedeputeerde Adnan Tekin (Natuur): “Mooi nieuws dat we in Noord-Holland een grote bijdrage kunnen leveren aan het NNN. Daar waar het mogelijk is proberen we nieuwe natuur te ontwikkelen. Dit vergt veel samenwerking en geduld tussen alle partijen. Maar zolang we het gezamenlijke doel voor ogen blijven zien komen we er wel. Ik ben dan ook trots op mijn medewerkers die zich hiermee dagelijks bezighouden.”

Het Natuurnetwerk (NNN) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden. Door uitbreiding van het NNN wordt de biodiversiteit (rijkdom aan planten en dierensoorten) behouden en versterkt. De basis van het Natuurnetwerk Nederland is de al bestaande natuur, zoals duinen, heiden, bossen, meren en landgoederen. Aanvullend hierop worden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld, bijvoorbeeld op gronden die eerst voor landbouw gebruikt werden. Ecologische natuurverbindingen verbinden deze gebieden met elkaar. De 2 nationale parken van Noord-Holland (Duinen van Texel en Zuid-Kennemerland) en de meeste Natura 2000-gebieden in de provincie zijn onderdeel van het natuurnetwerk.

De provincie heeft op 12 februari ook artikel 19 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) aangepast. Hierbij is het compensatiebeleid aangescherpt, waardoor het oppervlak van NNN niet kan afnemen.