Reizigers Haarlem/IJmond vaker met bus

(21 februari 2019)

In 2 jaar tijd is het aantal busreizigers in de regio Haarlem/IJmond met 21% gestegen. Dat zijn in oktober 2018 ruim 100.000 meer reizigers dan in oktober 2016.

Met een hoogwaardige busverbinding, meer bussen in de spits en extra lijndiensten sluit het aanbod beter aan bij de wensen van de reizigers. Hierdoor wordt de bus vaker als transportmiddel gekozen.

R-net bus

Met de komst van de vrije busbaan tussen Haarlem en Velsen is de betrouwbaarheid en kwaliteit van het busvervoer op deze verbinding verbeterd. 2 nieuwe R-netlijnen (IJmuiden - Haarlem en IJmuiden – Amsterdam-Sloterdijk) bieden reizigers hoogwaardig, frequent en comfortabel busvervoer. Daarnaast zijn er, vanaf de start van de nieuwe OV-concessie in september 2017, meer bussen in de spits gaan rijden en nieuwe routes toegevoegd. Om het effect van de veranderingen te meten is gekeken naar de reizigersaantallen in de bussen van deze concessie.

Gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit): “Een mooi resultaat in 2 jaar tijd! Fijn dat het nieuwe aanbod van het busvervoer zo veel nieuwe reizigers oplevert. Deze toename laat zien dat we goed bezig zijn in de regio Haarlem/IJmond.”

Verschillen binnen de regio

Er is bij het gebruik van het busvervoer een duidelijk verschil te zien tussen beide zijden van het Noordzeekanaal. Op de buslijnen ten zuiden van het Noordzeekanaal was vaak een toename te zien.

Zo is het vervoer tussen IJmuiden en Haarlem de afgelopen jaren flink toegenomen. Deze toename van de reizigersaantallen is vooral te danken aan de frequentieverhoging in de daluren van lijn 385 van 5x naar 6x per uur en de toename van de betrouwbaarheid (stiptheid) doordat op een belangrijk deel van de route gebruik kan worden gemaakt van een vrije busbaan.

Ook op de verbinding IJmuiden - Amsterdam-Sloterdijk is het aanbod gestegen. Bussen rijden vaker in de daluren (overdag van 2x naar 4x per uur) en reizigers tussen IJmuiden en Amsterdam maken goed gebruik van de rechtstreekse R-netlijn 382, terwijl zij voorheen via Haarlem reisden. Ook andere lijnen aan de zuidkant van het kanaal laten een toename zien, zoals de lijnen 8/81 (Haarlem – Hogeschool Inholland en Haarlem – Bloemendaal aan Zee – Zandvoort) en lijn 3 (IJmuiden – Haarlem-Schalkwijk). Op lijn 80 (Zandvoort – Haarlem – Amsterdam) is juist een daling te zien, daar kiezen reizigers momenteel voor andere alternatieven vanwege langdurige werkzaamheden op de busroute.

Op sommige buslijnen in de noordelijke IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen-Noord) blijft de groei achter in vergelijking met de rest van de regio. Een van de redenen daarvoor zou het wegvallen van de intercity’s op de lijn Haarlem – Beverwijk – Alkmaar kunnen zijn. Er rijden nu alleen Sprintertreinen op dit traject en de aansluiting daarvan op de buslijnen vinden reizigers minder aantrekkelijk. Dit is op alle buslijnen te merken, maar vooral op lijn 78 tussen Beverwijk en Wijk aan Zee. Op deze lijn hebben de bus en trein niet altijd een goede aansluiting op station Beverwijk NS. Ook zijn de gevolgen van de langdurige sluiting van de Velsertunnel nog te voelen in het busgebruik, vooral bij lijn 74 (IJmuiden – Beverwijk – Heemskerk).