Uitstel bomenkap door actualisatie vleermuisonderzoek

(05 februari 2019)

De provincie Noord-Holland stelt de kap van 17 bomen in gemeente Ouderkerk aan de Amstel uit om het vleermuisonderzoek te actualiseren.

Momenteel onderzoekt de provincie welk aanvullend onderzoek nodig is en of de actualisatie geldt voor alle te kappen bomen of een gedeelte daarvan. Een gekwalificeerde, externe partij voert dit voorjaar en zomer het aanvullend onderzoek uit.

Enkele bomen bij de brug Ouderkerk aan de Amstel, inclusief provincie-auto.

Als blijkt dat de actualisatie van het vleermuisonderzoek voor een gedeelte van de te kappen bomen niet geldt, dan is het mogelijk dat deze bomen wel eerder gekapt worden. Naar verwachting kan de aannemer de resterende bomen op zijn vroegst komend najaar kappen.

Geen gevolgen planning

Het uitstel van de bomenkap heeft vooralsnog geen gevolgen voor de planning van de daadwerkelijke bouw van de brug. Naar verwachting start de bouw van de (noordelijke) nieuwe brug in september 2019. De komende maanden voert de aannemer voorbereidende werkzaamheden uit, zoals boringen om kabels en leidingen te verleggen, het verwijderen van de fundering ter plaatse van de oude school, het inrichten van het werkterrein en het aanbrengen van ophoogzand. Zodra de planning van deze werkzaamheden bekend is, communiceert de provincie dit onder meer via de website en nieuwsbrief.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-020 06 00 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen op de website van de provincie Noord-Holland.

Uitgelicht