Vitaalste recreatieparken staan in de Noordkop van Noord-Holland

(22 februari 2019)

De Kop van Noord-Holland heeft de meest vitale recreatieparken van Nederland. Dat blijkt uit de Vitaliteitsscan, uitgevoerd door bureau ZKA in opdracht van het programma De Kop Werkt!. Bijna de helft van de 120 onderzochte parken is vitaal. Dat is meer dan in andere onderzochte regio’s in Nederland.

Een vitaal recreatiepark heeft voldoende kwaliteit en perspectief en komt daarnaast tegemoet aan de wensen die toeristische gasten nu hebben.

Noordkop van Noord-Holland heeft de vitaalste recreatieparken

Bij 30% van de parken is de kwaliteit nu nog op orde, maar zijn investeringen wel noodzakelijk. Bij het restant is er veelal sprake van vergane glorie of meervoudige problematiek. Vanuit De Kop Werkt! wordt onder meer om die redenen de komende tijd een revitaliseringsprogramma opgesteld om de recreatieparken naar een hoger niveau te tillen. Hiermee investeert de provincie in de parken en omgeving ervan, om uiteindelijk het toerisme in de regio te bevorderen. Een plan van aanpak hiervoor wordt in het tweede kwartaal van 2019 gelanceerd.

Resultaten

Van de 30% waar de kwaliteit nog op orde is, valt 9% onder de noemer van de wet van de remmende voorsprong: bij deze ‘toppers van toen’ staat de toeristische kwaliteit onder druk. Als deze parken noodzakelijke investeringen uitvoeren hebben zij hebben echter voldoende toekomstperspectief om zich weer aan te sluiten bij de 47% vitale bedrijven. 21% heeft te kampen met een beperkte toeristische omgevingskwaliteit, gering ondernemerschap of een beperkte omvang, waardoor het perspectief kan verminderen.

In totaal heeft 23% van de recreatieparken in de Noordkop te weinig perspectief en een te lage kwaliteit. Deze parken zijn gelegen op B- of C-locaties en er is te weinig geïnvesteerd. Op diverse bedrijven vindt oneigenlijk gebruik plaats, zoals permanent wonen. Bij enkele parken zijn vermoedens van ondermijnende criminaliteit. De provincie wil deze locaties voor 2030 een nieuwe waarde te geven, binnen of buiten de recreatiesector.

Over het onderzoek

De vitaliteitsscan vond afgelopen najaar plaats. Hierbij is gekeken naar de kwaliteit van het ondernemerschap, het park en het perspectief. De onderzoeksvragen richtten zich op de mate waarin de ondernemer of Vereniging van Eigenaren in staat is in te spelen op de veranderende wensen van toeristen. Ook werd gekeken naar de kwaliteit en de uitstraling van het park en wat de bedrijfseconomische situatie is.

Voor dit onderzoek zijn in Nederland 16.000 verblijfseenheden geïnventariseerd. In 42% van de gevallen gaat het om bungalows, 32% bestaat uit toeristische kampeerplekken, bijna een kwart uit stacaravans en chalets en 1% was een camperplaats.

De Kop Werkt!

Dit project valt onder De Kop Werkt!, het regionaal stimuleringsprogramma van de 4 kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Zij werken samen aan een toekomstbestendige regio. De Kop Werkt! benut continu kansen die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.