Wadlopen wordt veiliger

(01 februari 2019)

De regels voor wandelingen op het wad worden aangepast, zodat het wadlopen veiliger gebeurt. Ook gelden voortaan dezelfde regels in het hele Waddengebied. Dat hebben de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland besloten.

Wadlopen wordt veiliger

De huidige Wadloopverordening uit 1996 is verouderd en de regels bleken in de praktijk onduidelijk. De Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland hanteerden verschillende regels. Ook werden er in de loop van de tijd andere tochten (zoals een excursie of zwerftocht) op het wad georganiseerd, waarvoor de begeleiders ten onrechte geen vergunning hadden aangevraagd.

In de nieuwe verordening zijn de regels en begrippen helder vastgelegd. Een gids moet voortaan een examen halen om te worden erkend als officiële wadloopgids. Dit alles komt de veiligheid van de deelnemers van wadlooptochten ten goede.

Natuurwaarden

De nieuwe Wadloopverordening gaat alleen over de veiligheid van wandelaars op het wad. Wadlopen kan ook gevolgen hebben voor de natuurwaarden van de Waddenzee. De natuuraspecten van het wadlopen zijn tegenwoordig geregeld in het Natura 2000-beheerplan Waddenzee. Daarom zijn de eerdere bepalingen over de natuurbescherming uit de verordening geschrapt.

Inspraak

De verordening is geactualiseerd en verbeterd na overleg met Rijkswaterstaat, de Wadden- en kustgemeenten, wadlopers en wadlooporganisaties. De verordening wordt naar verwachting in maart voorgelegd aan Provinciale Staten van de 3 provincies. De nieuwe Wadloopverordening wordt per 1 januari 2020 van kracht.