Aanpassing lijst provinciale monumenten afgerond

(31 januari 2019)

De provincie Noord-Holland heeft de provinciale monumentenlijst aangepast. In 2011 stonden er 620 objecten op de lijst, nu zijn dat er nog 500.

Per gemeente hebben Gedeputeerde Staten besloten welke monumenten de titel provinciaal monument behouden en welke deze status verliezen. Met de vaststelling van de lijst van de gemeente Hollands Kroon rondt de provincie de totale herijking af.

Aanpassing provinciale monumentenlijst afgerond
 
In 2011 heeft de provincie Noord-Holland besloten om zich vooral te richten op het behoud en ontwikkeling van monumenten en die bepalend zijn voor de identiteit van Noord-Holland. Dit zijn bijvoorbeeld historische dijken, stolpen, molens en industrieel erfgoed in het Noordzeekanaalgebied. Als gevolg van dit besluit is de lijst met provinciale monumenten aangepast.

De provincie heeft per gemeente besloten welke monumenten provinciaal monument blijven en welke deze status verliezen. De afgelopen jaren zijn er 120 objecten van de lijst gehaald. Het gaat hier voornamelijk om woonhuizen binnen de dorpskernen. Eigenaren van deze objecten kunnen na het besluit van de provincie nog 3 jaar aanspraak maken op provinciale subsidies en laagrentedragende leningen.

Hollands Kroon

Op 29 januari heeft de provincie besloten om 21 van de 56 provinciale monumenten in de gemeente Hollands Kroon uit het provinciale erfgoedregister te schrijven. Dit is de laatste gemeente waarbij provinciale monumenten in het kader van het herijkingsproces worden uitgeschreven. De gemeente heeft momenteel nog geen gemeentelijk erfgoedregister.