Oplevering Prinses Amaliabrug en Kogerpolderbrug later dan gepland

(31 januari 2019)

De oplevering van de Prinses Amaliabrug (de nieuwe Beatrixbrug bij Westknollendam) is met 20 weken vertraagd tot augustus 2019. De nieuwe Kogerpolderbrug is in januari 2020 gereed en daarmee 15 weken later klaar dan gepland.

Oplevering Prinses Amaliabrug en Kogerpolderbrug later dan gepland

Beide bruggen zijn onderdeel van het trajectonderhoud N246-N244. De provincie Noord-Holland en de aannemer hebben deze veranderingen in de uitvoering zodanig georganiseerd dat ze niet of nauwelijks leiden tot meer hinder, of tot een vertraging van het project in zijn geheel.

Ook is rekening gehouden met werkzaamheden bij andere projecten in de regio. Deze gaan gewoon door. Omleidingsroutes voor wegverkeer en scheepvaart blijven beschikbaar.

Prinses Amaliabrug

De vertraging van de Prinses Amaliabrug wordt veroorzaakt door een aanpassing van de software die noodzakelijk is om de brug aan te sluiten op de bediencentrale in Heerhugowaard. Het ontwikkelen van de aangepaste software kost extra tijd. Ook is een langere testperiode noodzakelijk. De Prinses Amaliabrug is hierdoor eind augustus 2019 klaar.

De latere oplevering van de Prinses Amaliabrug veroorzaakt geen extra hinder voor de beroepsvaart. Op de website vaarweginformatie.nl staat een actueel overzicht van stremmingen en scheepvaartmaatregelen. Het testen van de software veroorzaakt geen overlast, ook niet voor omwonenden of wegverkeer.

Kogerpolderbrug

Door de vertraging van de Prinses Amaliabrug moet de huidige tijdelijke brug langer op deze plek blijven liggen. De tijdelijke brug zou ook worden gebruikt tijdens de werkzaamheden aan de Kogerpolderbrug. Om de gevolgen van de vertraging niet te zeer te laten doorwerken in de rest van het project, laat de provincie Noord-Holland apart een tijdelijke Kogerpolderbrug ontwerpen. Daardoor start het werk aan de Kogerpolderbrug 8 weken later. Daarnaast duurt de sloop van de Kogerpolderbrug langer vanwege de sanering van chroom-6 (6 weken) en het aanpassen van de vrije ruimte tussen de onderkant van de brug en de daaronder gelegen weg (1 week). De nieuwe Kogerpolderbrug is in januari 2020 gereed.
 
De tijdelijke Kogerpolderbrug wordt niet beweegbaar. De beroepsvaart ondervindt hiervan naar verwachting weinig hinder, omdat ze nauwelijks gebruik maakt van deze route. De grotere recreatievaart ondervindt wel enige hinder omdat de doorvaarthoogte van de niet-beweegbare brug 3,5 meter is. Er is een omleidingsroute via de Knollendammervaart. De vaste tijdelijke brug en de latere oplevering van de nieuwe Kogerpolderbrug veroorzaken geen extra overlast voor het wegverkeer en de omwonenden.

Vernieuwing asfalt

Op dit moment onderzoekt provincie Noord-Holland de kwaliteit van het asfalt op het traject. Het asfalt op grote delen van de N246 van Wormerveer tot de Kogerpolderbrug en op de N244 van de Kogerpolderbrug tot Alkmaar, blijkt namelijk in een slechtere conditie te zijn dan gedacht. Dat maakt een uitgebreidere renovatie noodzakelijk, die gepaard gaat met meer hinder voor het wegverkeer. Zodra duidelijk is hoe groot die hinder is en wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, zal de provincie dit bekend maken.

Meer informatie?

De provincie Noord-Holland voert groot onderhoud uit aan de N246-N244, van Wormerveer tot Alkmaar. Tegelijk worden de verkeersveiligheid en doorstroming verbeterd. Vragen over de werkzaamheden of andere zaken rondom het project N246-N244? Neemt u dan contact op met het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Zie voor meer informatie over het project de website: www.infoN246.nl